Redukcie

Rozmery navarovacích redukcií

VONKAJŠÍ PRIEMER (D)26,9 - 114,3 mm (NPS 3/4 - 4)
HRÚBKA STENY (t)2,3 - 3,6 mm
.
Rozmery dodávaných navarovacích redukcií sú uvedené v rozmerovej tabuľke.
Ocele pre navarovacie redukcie

Navarovacie redukcie sú vyrábané z uhlíkových a nízkolegovaných ocelí, ktoré uvádzame v prehľadnej tabuľke.
Úprava koncov navarovacích redukcií

Na základe dohody je možné dodávať redukcie (prechodky) s hrúbkou steny viac ako 3 mm s úpravou pre zvar podľa normy DIN 2559.
Značenie navarovacích redukcií

Redukcie sú značené podľa požiadaviek noriem alebo dohody.
Značenie sa robí obvykle vyrazením dohodnutých údajov.
Balenie navarovacích redukcií

Redukcie sú balené:
(a), do kartónových krabíc alebo
(b), kovových paliet.
Skúšanie navarovacích redukcií

Vstupné rúry i hotové redukcie sa skúšajú podľa požiadaviek príslušných noriem.
Tolerancie rozmerov navarovacích redukcií

Tolerancie rozmerov sú v súlade s príslušnými normami.
Atesty pre navarovacie redukcie

Atesty sú vystavované podľa noriem:

DIN 50 049
alebo EN 10 204.
Tepelné spracovanie, stav dodávky a povrchu

Vstupné rúry používané na výrobu redukcií sú tepelne spracované.
Redukcie sa dodávajú s vnútorným a vonkajším povrchom zokujneným, nekonzervovaným, bez povrchovej ochrany alebo s povrchom upraveným otryskávaním.

Navarovacie redukcieOceľové redukcie - fitingyOceľové redukcie - Železiarne Podbrezová