Časová os – znižovania emisií skleníkových plynov v Železiarňach Podbrezová

Európska komisia sa v decembri, minulý rok dohodla na znížení čistých emisií skleníkových plynov, najmenej o 55% do roku 2030, v porovnaní s rokom 1990. Týmto sa zvýši predchádzajúci cieľ, a to znížiť emisie o 40 % v rovnakom časovom rámci.
Táto nová výzva nadväzuje na európsku zelenú dohodu, ktorá je v súlade s Parížskou dohodou prijatou v roku 2015 a pokračuje tak v predchádzajúcej iniciatíve, ktorá bola úspešne ukončená, zameranej na zníženie emisií skleníkových plynov o 20 % v roku 2020 vždy s ohľadom na 1990.
Rok 1990 bol významný, pre európske politiky v oblasti klímy, a zároveň predstavuje referenčný bod pre stanovenie míľnikov na „správnej ceste“ ku klimaticky neutrálnej EÚ v roku 2050.

Preto sme sa pri prvom vydaní Zeleného okienka, rozhodli porovnať súčasnosť a minulosť s ohľadom na ostatných 30 rokov, aby sme tak ilustrovali, ako sa vyvíjala výroba našej spoločnosti od roku 1990 do súčasnosti.
Zdá sa nám to takto vhodné, umožní nám to ukázať Vám, čo sa už stalo, a transparentne opísať vynaložené úsilie a doteraz dosiahnuté výsledky.

Obrázok 1: Cesta EÚ k klimatickej neutralite do roku 2050 – Brusel, 17.9.2020 – KOM / 2020/562 v konečnom znení

V roku 1990 spoločnosť ZP vyrobila asi 287 000 ton ocele vo forme oceľových blokov a bezšvíkových rúr. V tom období spooočnosť vyrábala v dvoch malých elektrických oblúkových peciach (EAF) a troch SM (Simens -Martin) peciach, kde sa ako palivo využíval vykurovací olej. Výsledkom tejto technológie výroby ocele a rúr bolo asi 195 000 ton priamych emisií CO2.
V tom istom roku spoločnosť zahájila modernizáciu svojich výrobných závodov, najmä vybudovaním veľkej 60-tonovej elektrickej oblúkovej pece, ktorej výstavba bola ukončená v roku 1993. Táto dôležitá investícia znamenala zastavenie malých EAF a SM pecí. Výrobná kapacita novej elektrickej oblúkovej pece, ktorá bola pôvodne plánovaná na 220 000 ton ocele ročne, bola vďaka neustálej práci a inováciách postupne zvyšovaná až na 380 000 oceľových ton.

V rokoch, ktoré nasledovali po ukončení výstavby novej elektrickej pece, spoločnosť uskutočnila množstvo ďalších investícií s cieľom zvýšiť produktivitu, maximalizovať energetickú účinnosť procesov a minimalizovať tak dopad na životné prostredie.
Z mnohých investícií by sme chceli uviesť tie najdôležitejšie: rekonštrukcia karuselovej pece (1997); inštalácia vysoko účinnej kogeneračnej jednotky, pre výrobu elektriny a pary (2001); rekonštrukcia dvoch staníc pre ohrev medzipaniev zariadenia plynulého odlievania (2002); rekonštrukcia krokovej pece pred redukovňov valcovne rúr, inštaláciou regeneračných horákov (2004); veľmi dôležitá modernizácia pecí pre tepelné spracovanie (2004 – 2007); vybavenie prevádzkárne pre výrobu oblúkov indukčnými pecami (2007 – 2008); inštalácia troch kyslíko-palivových horákov v elektrickej oblúkovej peci (2007); výstavba nového zariadenia pre plynulé odlievanie (2013); inštalácia odprašovacieho zariadenia elektrickej oblúkovej pece so systémom rekuperácie odpadového tepla (2013); renovácia budov spoločnosti so zameraním na úsporu energie (1996 – 2016).

Vyššie uvedené investície realizované od roku 1990 do súčasnosti predstavovali viac ako 66 miliónov EUR. Toto hospodárske úsilie vyústilo v roku 2019, do produkcie 327 000 ton ocele vo forme kontizliatkov, bezšvíkových rúr a tvaroviek a 94 000 ton priamych emisií CO2. Celkovo v rokoch 1990 až 2019 zvýšila svoju produkciu o 14 % a zároveň znížila svoje priame emisie o 52 % a špecifické emisie na jednotku vyrobenej ocele o 58 %.

Vďaka opatreniam prijatým v minulosti sú Želziarne Podbrezová dnes výrobcom ocele, ktorý má svoju výrobu postavenú na zhodnocovaní oceľového šrotu prostredníctvom výroby elektro – ocele, v súlade s cieľmi obehového hospodárstva stanovenými našou spoločnosťou, pričom navyše využíva energetický mix Slovenska, ktorý patrí v európskom kontexte medzi menej náročné na uhlík.
Investície uskutočnené v posledných tridsiatich rokoch prispeli k tomu, že spoločnosť patrí k najvýznamnejším európskym výrobcom bezšvíkových rúr s 10 % podielom na výrobe za tepla valcovaných aj za studena ťahaných rúr a to vďaka efektívnemu procesu valcovania, 23 ťažným stoliciam a 7 žíhacím peciam.

Predovšetkým však ŽP a skupina, ktorej predsedá, majú viac ako 3 000 zamestnancov, ktorí za posledné tri desaťročia dokázali vybudovať profesionálnu a modernú organizáciu zameranú na hľadanie kvality a konkurencieschopnosti produktu, pričom zohľadňujú to, čo by sme dnes nazvali zásady hospodárskej, sociálnej a environmentálnej udržateľnosti.
Záverom možno povedať, že úsilie spoločnosti neustále rozvíjať a zlepšovať svoje procesy, formálne prijatie politiky pre ochranu životného prostredia v roku 1999, sa ukázalo ako vizionárske a predstavuje nielen potvrdenie rozhodnutí prijatých v minulosti, ale aj motiváciu takto pokračovať v budúcnosti.

Článok napísal:

Luca Orefici
Green Manažér @Pipex Italia
lorefici@pipex.it

Ak potrebujete ďalšie informácie, podrobnosti alebo požiadavky, neváhajte kontaktovať autorov tohto článku.
Článok uverejnený 30.04.2021

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Kontaktujte nás

Máte záujem o spoluprácu? Zašlite nám dopyt, prípadne si tovar objednajte priamo zo skladových zásob.

Stiahnuť príručku používateľa

+421 48 6451111

Pošlite dopyt