Presné rúry, dodávané vo zvitkoch

Presné oceľové rúry, dodávané vo zvitkoch, nachádzajú uplatnenie v mnohých odvetviach priemyslu napríklad ako vstrekovacie rúry pre dieslové motory, rúry pre rozvod oleja alebo paliva. Rúry vo zvitkoch sú dodávané v súlade s EN 10305-1 (EN 10305-2) a DIN 2391 (DIN 2393).

Rozmery rúr vo zvitkoch

Rúry sú dodávané v rozsahu, vonkajší priemer medzi 4 a 18 mm, hrúbka steny medzi 0,45 a 2,5 mm. Iné rozmery je možné dodávať na základe dohody. Pre použitie do vstrekovacích zariadení spaľovacích motorov (Diesel) sú dodávané rozmery 6x1,8; 6x2,1; 6x2,125; 6x2,2; 6x2,25 mm rúr. Priemer samotného zvitku je medzi 750 a 1200 mm v závislosti od vonkajšieho priemeru rúr. V závislosti od vonkajšieho priemeru rúr je vo zvitku rúra s dĺžkou medzi 60 až 400 m.

Druhy ocelí rúr vo zvitkoch

E 215, E 235, E 255, E 355, C 15, iné akosti na základe dohody. Vstrekovacie rúry sú vyrábané z ocele St 30Al.

Rúry vo zvitkoch - stav dodávky

+C (BK) Ťahané za studena / tvrdé. Po poslednom tvárnení za studena tepelne nespracované.
+N (NBK)Normalizačne žíhané. Po poslednom ťahaní za studena sú rúry normalizačne žíhané v ochrannej atmosfére.


Balenie rúr vo zvitkoch

Zvitky rúr sú balené do papierových krabíc s hmotnosťou 100-120 kg, ktoré sú následne ukladané na drevené palety alebo do kovových kontajnerov s hmotnosťou do 400 kg.

Skúšanie rúr vo zvitkoch

Rúry sú skúšané vírivými prúdmi podľa EN 10246-3.

Atesty pre rúry vo zvitkoch

Atesty sú vydávané podľa EN 10204/3.1.

rúry galvanizované - výrobarúry galvanizované - výrobarúry galvanizované - výroba