Presné rúry pre výrobu ložísk

Prehľad noriem presných oceľových bezšvíkových rúr pre výrobu ložísk,
Rozmery presných rúr pre výrobu ložísk

Presné rúry pre výrobu ložisk sú vyrábané ťahaním za studena. Vstupným polotovarom pre ich výrobu sú valcované bezšvíkové rúry. Prehľad rozmerových noriem a technicko dodacích podmienok pre ložiskové rúry uvádzame v osobitnom prehľade.

Rozmery ložiskových rúr

Vonkajší priemer 22 - 70 mm a hrúbka steny 3,0 - 8,0 mm. Presné oceľové rúry pre výrobu ložísk sú dodávané podľa špecifikácie zákazníka Podrobnejší prehľad vyrábaných rozmerov uvádzame v tabuľke.

Druhy ocelí pre ložiskové rúry.

Ložiskové rúry sú vyrábané z nasledujúcich ocelí. Podľa DIN 17 230, 100Cr6 prípadne akosť 14 109 (STN). Chemické zloženie ocelí a ich mechanické vlastnosti uvádzame v osobitnom prehľade. Iné druhy ocelí je možné dodávať po dohode.

Stav dodávky a tepelné spracovanie presných rúr pre výrobu ložisk

Ložiskové rúry sú dodávané v stave GKZ + K +G, t.j. žíhané na globulárne karbidy - ťahané za studena - žíhané na mäkko. Iné možnosti tepelného spracovania nájdete tu.

Dĺžky ložiskových rúr

- dĺžky 3 000 mm s toleranciou +/- 500 mm

Tolerancie rúr pre výrobu ložísk

vonkajší priemerD < 50 mm0
+0.15 mm
vonkajší priemerD > 50 mm0
+0.25
hrúbka steny -/+ 7,5 % (po dohode 5 -/+ %) z hrúbky steny

Rovinnosť presných rúr pre výrobu ložísk

1 mm / m (1 : 1 000) merané na vonkajšom povrchu, maximálne 2,5 mm / 3 000 mm.

Konce ložiskových rúr

Rúry majú hladké, kolmo zrezané konce, jeden koniec odhranený 0,5 – 4 mm x 45°.

Skúšky ložiskových rúr

Skúšky sú prevádzané podľa DIN 17 230.

Značenie ložiskových rúr

Balíky rúr sú značené štítkom.

Ochrana povrchu ložiskových rúr

Povrch rúr je olejovaný.

Balenie ložiskových rúr

Rúry sú balené do kruhových balíkov s hmotnosťou 1 000 – 3 000 kg.

Atesty pre ložiskové rúry

Podľa DIN 50049 - EN 10204 - 3.1.B.

Tvrdosť ocele ložiskových rúr

Po žíhaní na mäkko je tvrdosť 174 – 220 HB. Rozptyl hodnôt tvrdosti po dĺžke rúry je maximálne 15 HB. Minimálna tvrdosť podľa skúšky tvrdosti je 61 HRc.

Stav povrchu ložiskových rúr

Rúry sú dodávané s povrchom po žíhaní na mäkko. Maximálna hĺbka vád je 0,25 mm a zahrňuje i oduhličenie.

Mikroštruktúra ložiskových rúr

Skúšobné postupy podľa SEP 1520: veľkosť karbidov 2.1 – 2.3, podiel perlitu 3.0, karbidická sieť 5.2, karbidická riadkovitosť (max 6.3 – uzavretá, max 7.3 – otvorená)

Nekovové inklúzie

Skúšobné postupy podľa DIN 50602. Celková hodnota oxidických a sulfidických inklúzií (vtrúsenín) K3 <= 10.

Demagnetizácia

Zostatkový magnetizmus maximálne 10 Oe.

Poznámky:
Rúry je možné dodávať aj ako valcované za tepla. Možné sú aj dodávky ložiskových rúr podľa STN EN ISO 683-17. Jedná sa o legovanú a automatovú oceľ, ktorá je určená na tepelné spracovanie, časť 17: oceľ pre valivé ložiská.

rúry oceľové bezšvíkové presné pre ložiskárúry oceľové bezšvíkové presné pre ložiskárúry oceľové bezšvíkové presné pre ložiská