Presné oceľové bezšvíkové rúry pre automobilový priemysel

Prehľad noriem presných oceľových bezšvíkových rúr pre automobilový priemysel,
Rozmery a tolerancie presných oceľových bezšvíkových rúr ťahaných za studena podľa noriem európskych krajín,
Rozmery a hmotnosti oceľových rúr ťahaných za studena podľa ASTM štandardu,
Rozmery a hmotnosti oceľových rúr podľa noriem JIS (tubes).

Presné rúry pre automobilový priemysel sú vyrábané ťahaním za studena. Vstupným polotovarom pre ich výrobu sú valcované bezšvíkové rúry. Presné rúry sa používajú pre výrobu, napríklad systémov riadenia, kardanových hriadeľov, tlmičov a vzduchových pružín, rozvodov kvapalín, vačkových hriadeĺov, dielov podvozku, hnacích poloosí, konštrukčných častí podvozku a náprav, komponentov riadenia, konštrukcií sedadiel, výstuh prístrojovej dosky. Rúry sú vyrábané z uhlíkových a legovaných ocelí. Prehľad rozmerových noriem a technicko dodacích podmienok pre presné rúry pre automobilový priemysel uvádzame v osobitnom prehľade.

Rozmery presných rúr pre automobilový priemysel

Vonkajší priemer 4 - 125mm a hrúbka steny 0,5 - 13,0 mm. Presné oceľové rúry sú dodávané podľa EN 10305-1, DIN 2391, BS 6323/4, NF A 49-310, UNI 7945. STN 42 6711 a 42 6712, ČSN 42 6711 a 42 6712, GOST 8734, 9567, 12132, PN-H 74240 a 74220, ASTM A519 a JIS G3445. Podrobnejší prehľad vyrábaných rozmerov uvádzame v rozmerových tabuľkách, podľa EN noriem, ASTM noriem, a JIS noriem.

Druhy ocelí pre presné rúry pre automobilový priemysel

Presné rúry pre automobilový priemysel sú vyrábané z nasledujúcich ocelí. Podľa STN a ČSN 42 0260; 11 353, 11 453, 11 503, 11 550, 11 650, 12 040, 12 050, 12 060, podľa EN 10305-1; E235, E255, E355, E410, 26Mn5, C35E, C45E, 25CrMo4, 42CrMo4 a podľa DIN 2391-2; St35, St45, St52. Ďalšie druhy ocelí podľa BS 6323/1 a BS 6323/4, NF A 49-310 a NF A 49-312, UNI 7945, GOST 8733, GOST 21729, PN-H 74840, ASTM 519, JIS G3445, spolu s ich chemickým zložením a ich mechanickými vlastnosťami uvádzame v osobitnom prehľade. Ocele sú vyrábané v elektrickej oblúkovej peci a sú úplne ukľudnené. Iné druhy ocelí je možné dodávať po dohode.

Stav dodávky a tepelné spracovanie presných rúr pre automobilový priemysel

Presné rúry sa dodávajú v stavoch dodávky, ktoré uvádzame v tabuľke nižšie. Jedná sa o označenie tepelného spracovania podľa EN 10305-1. Označenie stavu materiálu podľa STN 42 0002 a STN 42 0004, ČSN 42 0002 a ČSN 42 0004, DIN 2391-2 a ASTM 519 nájdete tu.

+CŤahané za studena / tvrdé. Po poslednom tvárnení za studena tepelne nespracované.
+LCŤahané za studena / mäkké. Po poslednom tepelnom spracovaní nasleduje ťahanie za studena s malým stupňom pretvárnenia.
+SRŤahané za studena a žíhané na odstránenie pnutia. Po poslednom ťahaní za studena sú rúry žíhané v ochrannej atmosfére na odstránenie pnutia.
+A Po poslednom ťahaní za studena sú rúry žíhané na mäkko v ochrannej atmosfére
+NNormalizačne žíhané. Po poslednom ťahaní za studena sú rúry normalizačne žíhané v ochrannej atmosfére.

Dĺžky presných rúr pre automobilový priemysel:

- výrobné dĺžky presných rúr v rozsahu 3 – 7 (9) m
- približné dĺžky s toleranciou +/- 500 mm
- presné dĺžky s toleranciou –0 / +x mm (x podľa dohody)
- rúry pre automobilový priemysel je možné dodávať ako delené rúr alebo ako rúrové ohyby

Tolerancie presných rúr pre automobilový priemysel

Tolerancie presných rúr sú v súlade s príslušnými rozmerovými tabuľkami noriem. Obvyklá hodnota pre vonkajší priemer (D) je menej ako 0,5% (D) pri stave tepelne nespracovaný (+C a +LC podľa európskych noriem), Hodnoty tolerancií pre tepelne spracované rúry, sú v závislosti od pomeru medzi hrúbkou steny a priemerom rúr (t/D) väčšie jeden až dvojnásobne. V tolerancii vonkajšieho priemeru (D) je zahrnutá aj povolená odchýlka kruhovitosti. Pri objednávke podľa hrúbky steny je tolerancia 10% z hrúbky steny. Excentricita presnej rúry je zahrnutá v tolerancii hrúbky steny.

Železiarna Podbrezová a.s. ponúkajú presné rúry so zúženými toleranciami, tj. s toleranciami zníženými oproti normovaným hodnotám. Zúžené tolerancie uvádzame v osobitnej tabuľke.

Hrúbky stien štandardných presných rúr, podľa normy ASTM A450 sú v tabuľke udávané v BWG a prepočítané na palce a mm. Rúry sa obvykle dodávajú s toleranciou hrúbky steny –0 +20% (vypočítanej z minimálnej hrúbky steny). Presné rúry sa dodávajú po dohode aj s toleranciami hrúbky steny 10% (vypočítanej zo strednej hrúbky steny).

Rovinnosť presných rúr pre automobilový priemysel

Rovinnosť rúr je ovplyvnená mechanickými vlastnosťami ocele rúr. Pre materiál s medzou sklzu ReH <= 500 MPa je rovinnosť maximálne 0,0015 x L (L - dĺžka rúry), prípustná rovinnosť jedného metra je 1,5 : 1000. Pre materiál s medzou sklzu ReH > 500 MPa je prípustná rovinnosť na celú dĺžku rúr maximálne 0,0020 x L, prípustná rovinnosť jedného metra 2 : 1000.

Stav povrchu presných rúr pre automobilový priemysel

Stav povrchu rúr zodpovedá príslušným normám a závisí od postupu výroby rúr a ich tepelného spracovania. Presné rúry musia mať hladký vonkajší i vnútorný povrch. Hodnota drsnosti (Ra) je menšia alebo rovná ako 4 micrometre (0,004 mm) pre vonkajší povrch u rúr v stave +SR, +A a +N a menšia alebo rovná ako 4 micrometre (0,004 mm) pre vonkajší i vnútorný povrch u rúr v stave +C a +LC.

Konce presných rúr pre automobilový priemysel

Konce rúr sú kolmé k osi rúry a sú bez otrepov. Na základe dohody je možné dodávať rúry s mechanicky opracovanými koncami a tiež je možné konce rúr uzatvoriť plastovými zátkami.

Značenie presných rúr a balíkov z presných rúr

Značenie štandardných presných rúr sa realizuje podľa normy alebo na základe dohody systémom InkJet a to miestne alebo po celej dĺžke rúry. Značenie balíkov rúr je jedným alebo viacerými štítkami s požadovanými údajmi.

Ochrana povrchu presných rúr pre automobilový priemysel

Rúry sú dodávané s ochranou proti korózii. Druh ochrany je predmetom osobitného dohovoru.

Balenie presných rúr pre automobilový priemysel

Rúry sú dodávané v balíkoch s kruhovým alebo šesťuholníkovým prierezom s hmotnosťou maximálne 2 000 kg. Rúry sú zviazané oceľovou páskou. Balenie do fólie alebo do bední je možné po dohode.

Skúšanie presných rúr pre automobilový priemysel

Skúšanie sa robí podľa príslušných noriem. Výber skúšok je podľa normy alebo podľa dohody s odberateľom. Povinné skúšky pre štandardné presné rúry sú chemická analýza, ťahová skúška, kontrola rozmerov a vizuálna kontrola.

Špecifikované skúšanie – preberací skúšobný atest 3.1 (3.2).
Voliteľné skúšky : skúška stlačením alebo skúška rozširovaním, meranie drsnosti a NDT na dôkaz pozdĺžnych vád: vírivé prúdy (EN ISO 10 893-2 E3, E3H; STN 01 5054, ČSN 01 5054, PRP 02-74, SEP 1925, ASTM E 309, Trieda E3 pre OD > 6 mm, WT > 0,5 mm), rozptylové toky (EN ISO 10893-3 F3; STN 01 5047, ČSN 01 5047, SEP 1913, ASTM E 570, pre OD > 32 mm, WT > 2 mm) a ultrazvuk (EN ISO 10 893-10 (L) U3B; STN 01 5028, ČSN 01 5028, SEP 1915, ASTM E 213, pre OD >10 mm, WT > 2 mm), NDT na dôkaz tesnosti alebo skúška tesnosti vírivými prúdmi EN ISO 10 893-1.

Atesty pre presné rúry

Atesty sú vydávané podľa noriem, ako príklad uvádzame: EN 10 204 (nešpecifikované skúšanie – 2.2, špecifikované skúšanie 3.1 alebo 3.2)

Presné bezšvíkové rúry - použitie pri výrobe tlmičovPresné bezšvíkové rúry - použitie pri výrobe tlmičovPresné bezšvíkové rúry - konštrukčné prvky automobilov
Presné bezšvíkové rúry - konštrukčné prvky automobilovPresné bezšvíkové rúry - polotovar pre silentblokyPresné bezšvíkové rúry - konštrukčné prvky automobilov
Presné bezšvíkové rúry - konštrukčné prvky automobilovPresné bezšvíkové rúry - polotovar pre štartér automobilovPresné bezšvíkové rúry - polotovar pre štartér automobilov