Pozinkované rúry

Pozinkované rúry sú určené pre hydraulické a pneumatické tlakové rozvody (tzv. HPL rúry), výrobu automobilových komponentov, úžitkových vozidiel ako aj výrobu strojárskych výrobkov ako sú armatúry a spojky. Vstupom sú presné rúry ťahané za studena, ktoré sú vyrábané z valcovaných bezšvíkových rúr. Presné rúry typu HPL sú vyrábané z uhlíkových a legovaných ocelí.

Rozmery pozinkovaných rúr.

Vnútorný priemer 4 - 42 mm a hrúbka steny 1,0 - 4,0 mm. Presné oceľové rúry sú dodávané podľa EN 10305-4, DIN 2391-1, STN 42 6711 a 42 6712, ČSN 42 6711 a 42 6712. Podrobnejší prehľad vyrábaných rozmerov uvádzame v rozmerovej tabuľke.

Dĺžky galvanizovaných rúr

pri priemere 4 - 16 mm 6000 + 100 mm
pri priemere 18 - 42 mm 6000 + 50 mm

Tolerancie pozinkovaných rúr

- tolerancie vonkajšieho priemeru:
priemer medzi 4 - 30 mm±0,08 mm
priemer medzi 35 - 38 mm±0,15 mm
priemer do 42 mm±0,20 mm
- tolerancie vnútorného priemeru sú podľa EN 10305-4
- tolerancia hrúbky steny ± 10%

Druhy ocelí pozinkovaných rúr

E 235+N a E 355+N

Stav povrchu pozinkovaných rúr

Prvá vrstva - elektroliticky vylúčený zinok (Zn) - pôsobí ako anóda a v koróznom prostredí, prednostne koroduje a základný kov je katodicky chránený pred koróziou. Hrúbka zinkovej vrstvy môže byť v rozsahu 5 - 30 micrometrov (µm).


Druhá vrstva – chráni pred napadnutím prvú vrstvu Druhá vrstva sa nazýva podľa valencie použitého chrómu buď: pasivácia, chromátovanie alebo chromitovanie. Na chromátovanie sa v minulosti používali soli Cr(VI) [Cr6+]. Ich použitie je na základe rozhodnutí EU zakázané, jedná sa o smernicu spoločenstva č. 2000/53/EC (tzv. ELV Directive - End of Life Vehicles - Likvidácia ojazdených vozidiel) a smernicu č. 2002/95/EC (tzv. RoHS konformita). V súčasnosti sa už nehovorí už o chromátovaní, ale o pasivácii, alebo podľa chromitov (soli Cr(III) [Cr3+]) o chromitovaní.

Pre celkové zvýšenie odolnosti povlaku sa ako posledná vrstva používa vrstva z organických látok na báze Si, ktorá stabilizuje chrómovú vrstvu. Tento proces sa nazýva impregnácia alebo pečatenie (utesňovanie).

Prípustné tlaky pre hydraulické a pneumatické okruhy

Najvyššie prípustné tlaky pre hydraulické a pneumatické okruhy v závislosti od ocele a skúšania rúr sú uvádzame v tabuľkách výpočet bol prevedený podľa DIN 2413

Priamosť rúr pre hydraulické a pneumatické okruhy:

3 mm / m (dohodou 1 : 1 000), celková maximálne 0,0015 % celkovej dĺžky rúry

Konce pozinkovaných rúr:

Konce rúr sú hladké, a sú uzatvorené plastovými zátkami.

Značenie pozinkovaných rúr:

Označenie kovových zinkových povlakov s dodatočnou úpravou bez Cr(VI) popisuje EN ISO 2081. Pretože sa pri pasiváciách bez obsahu Cr(VI) jedná o nové systémy, bola zvolená aj nová nomenklatúra. Železiarne Podbrezová a.s. ponúkajú
- tenkovrstvová pasivácia (transparentná) je bezfarebná prípadne slabo dúhová. Označuje sa A
- silnovrstvová pasivácia (dúhová - irisovaná) má dúhový nádych. Označuje sa C
- povrch bez pečatenia nemá kód a pečatený povrch má kód T2
Príklad označenia povrchu Fe / Zn8 / A / T2 (znamená - zakladný materiál oceľ, vrstva zinku minimálne 8 micrometrov, transparentná pasivácia, pečatenie)

Balenie presných rúr pre hydraulické a pneumatické okruhy:

HPL rúry sú dodávané v balíkoch s kruhovým alebo šesťuholníkovým prierezom s hmotnosťou maximálne 2 000 kg. Rúry sú zviazané oceľovou páskou, podloženou papierom. Po dohode je možná ochrana koncov balíka PVC fóliou.

Skúšanie HPL rúr

Vždy bude prevedená elekromagnetická nedeštruktívna skúška nepriepustnosti, podľa EN ISO 10893-1 alebo iných odpovedajúcich noriem. Výber skúšok je definovaný v EN 10305-4. Navyše je možná NDT skúška a skúška stláčením alebo rozširovaním.

Skúšanie odolnosti ochrany povrchu galvanizovaných rúr

Doba skúšky soľnou hmlou [hod], (ISO 9227)
Typ ochrany
Značka
Predpis EN 10239
Výsledky ŽP rúr
Biela
korózia
Červená
korózia
Biela
korózia
Červená
korózia
Transparentná
Zn8/An
16
72
24
150
Irisujúca (dúhová)
Zn8/Cn
96
120
200
350


Atesty pre HPL rúry

Podľa noriem: EN 10 204 alebo DIN 50049
- nešpecifikované skúšanie - 2.2
- špecifikované skúšanie 3.1 alebo 3.1.B
- na základe dohody - 3.2 alebo 3.1.C

rúry oceľové galvanizované - výrobarúry oceľové galvanizované - výrobarúry oceľové galvanizované - výroba