Presné rúry pre tlakové hydraulické a pneumatické obvody - typ HPL

Prehľad noriem presných oceľových bezšvíkových rúr pre tlakové hydraulické a pneumatické obvody,
Rozmery, plocha priečneho rezu a hmotnosť HPL rúr,
Rozmery a hmotnosti oceľových rúr ťahaných za studena podľa ASTM A450/A450M,
Rozmery a hmotnosti oceľových rúr podľa noriem JIS (pipes).

Presné rúry sú vyrábané ťahaním za studena. Vstupným polotovarom sú valcované bezšvíkové rúry. Presné rúry typu HPL sú vyrábané z uhlíkových a legovaných ocelí. Rúry sú určené pre hydraulické a pneumatické rozvody a okruhy. Prehľad rozmerových noriem a technicko dodacích podmienok rúr pre hydraulické a pneumatické okruhy uvádzame v osobitnom prehľade.

Rozmery rúr pre hydraulické a pneumatické okruhy,

Vnútorný priemer 6 - 80 mm a hrúbka steny 1,0 - 12,5 mm. Presné oceľové rúry sú dodávané podľa EN 10305-4, DIN 2391-1, STN 42 6711 a 42 6712, ČSN 42 6711 a 42 6712. Podrobnejší prehľad vyrábaných rozmerov podľa EN noriem, podľa ASTM noriem a podľa JIS noriem.

Druhy ocelí rúr pre hydraulické a pneumatické okruhy

Rúry sú vyrábané z nasledujúcich ocelí. Podľa EN 10305-4: E215, E235, E355 a podľa DIN 2391-2C: St35 a DIN 1630: St37.4, St44.4, St52.4 a podľa STN a ČSN 42 0260: 11 353, 11 523. Prehľad ocelí podľa noriem ASTM, BS, UNI, NF A, JIS a PN-H spolu s ich chemickým zložením a ich mechanickými vlastnosťami uvádzame v prehľadnej tabuľke. Ocele sú vyrábané v elektrickej oblúkovej peci a sú úplne ukľudnené. Iné druhy ocelí je možné dodávať po dohode.

Mikročistota

Podľa NFA 04 - 106 alebo ASTM E45 (hodnotenie JK) max. A4-B2-C2-D2. Po dohode je možné stanovenie aj podľa EN 10247 alebo ISO 4967 (A - sulfidy, B - hlinitany, C - silikáty, D - oxidy). Veľkosť zrna je v súlade s EN ISO 643 - 5 a jemnejšie.

Prípustné tlaky pre hydraulické a pneumatické okruhy

Najvyššie prípustné tlaky pre hydraulické a pneumatické okruhy v závislosti od ocele a skúšania rúr sú uvádzané v tabuľkách. Výpočet bol prevedený podľa DIN 2413.

Stav dodávky a tepelné spracovanie rúr pre hydraulické a pneumatické okruhy

Rúry sú dodávané ako ťahané za studena a normalizačne žíhané NBK podľa DIN, +SR podľa EN, .1 podľa STN a N podľa ASTM. Prehľa iných stavov nájdete tu . Drsnosť vonkajšieho a vnútorného povrchu (od vnútorného priemeru 15 mm) je Ra <= 4 micrometre (0,004 mm).

Dĺžky rúr pre hydraulické a pneumatické okruhy

- výrobné dĺžky presných rúr 6 metrov (tolerancie pri štandardnej dĺžke +50 / -0 mm a pri presnej dĺžke +10 / -0 mm)
- presné dĺžky v rozsahu 3 000 - 9 000 mm.

Tolerancie rúr pre hydraulické a pneumatické okruhy

Tolerancie presných rúr sú v súlade s príslušnými rozmerovými tabuľkami noriem. Železiarne Podbrezová a.s. ponúkajú presné rúry so zúženými toleranciami, t.j. s toleranciami zníženými oproti normovaným hodnotám. Zúžené tolerancie uvádzame v osobitnej tabuľke.

Priamosť rúr pre hydraulické a pneumatické okruhy

3 mm / m (dohodou 1 : 1 000), celková priamosť je maximálne 0,0015 % celkovej dĺžky rúry.

Konce HPL rúr

Konce rúr sú hladké a sú uzatvorené plastovými zátkami.

Značenie HPL rúr

Každá rúra je značená systémom InkJet po celej dĺžke, podľa noriem alebo podľa požiadaviek zákazníka. Zväzky rúr pre hydraulické alebo pneumatické okruhy sú označované štítkami.

Ochrana povrchu rúr pre hydraulické alebo pneumatické okruhy

HPL rúry sú dodávané olejované, fosfatované alebo elektroliticky galvanizované a pochrómované.

Balenie presných rúr pre hydraulické a pneumatické okruhy

HPL rúry sú dodávané v balíkoch s kruhovým alebo šesťuholníkovým prierezom s hmotnosťou maximálne 2 000 kg. Rúry sú zviazané oceľovou páskou. Po dohode je možná ochrana povrchu rúr podložením papiera alebo ochrana koncov balíka PVC fóliou.

Skúšanie HPL rúr

Vždy bude prevedená elekromagnetická nedeštruktívna skúška nepriepustnosti, podľa EN 10893-1 alebo iných odpovedajúcich noriem. Výber skúšok je definovaný v EN 10305-1. Navyše je možná NDT skúška a skúška stláčaním alebo rozširovaním.

Atesty pre HPL rúry

Podľa noriem: EN 10 204 alebo DIN 50049
- nešpecifikované skúšanie - 2.2
- špecifikované skúšanie 3.1.B alebo 3.1
- na základe dohody - 3.1.C alebo 3.2

presné rúry oceľové bezšvíkové v expedičnom skladepresné rúry oceľové bezšvíkové v zásobníkoch Taharen_expedicia 2