Presné rúry opracované na hotovo - typ HP

Prehľad noriem presných oceľových bezšvíkových rúr pre výrobu hydraulických a pneumatických valcov HP,
Rozmery, tolerancie a hmotnosti HP rúr.

Presné rúry sú vyrábané ťahaním za studena. Vstupným polotovarom sú valcované bezšvíkové oceľové rúry. Presné rúry opracované na hotovo typu HP sa používajú priamo na výrobu hydraulických valcov. Vnútorný povrch je opracovaný lúpaním a následným valčekovaním v Železiarňach Podbrezová a.s. Presné rúry typu HP sú vyrábané z uhlíkových a legovaných ocelí. Prehľad rozmerových noriem a technicko dodacích podmienok pre HP rúry uvádzame v osobitnom prehľade.

Rozmery HP rúr.

Vnútorný priemer 40 - 110 mm a hrúbka steny 4,0 - 10,0 mm. Presné oceľové rúry sú dodávané podľa EN 10305-1, DIN 2391, STN 42 6711 a 42 6712, ČSN 42 6711 a 42 6712. Podrobnejší prehľad vyrábaných rozmerov uvádzame v rozmerovej tabuľke.

Druhy ocelí pre HP rúry

HP rúry sú vyrábané z nasledujúcich ocelí. Podľa EN 10305-1: E355S a podľa EN 10 294-1: 20MnV6; podľa STN a ČSN 42 0260: 11 523 tiež podľa DIN 2391-2: St52 a DIN 17100: St52-3 . Prehľad ocelí spolu s ich chemickým zložením a ich mechanickými vlastnosťami uvádzame v osobitnom prehľade. Ocele sú vyrábané v elektrickej oblúkovej peci a sú úplne ukľudnené. Iné druhy ocelí je možné dodávať po dohode.

Stav dodávky a tepelné spracovanie HP rúr

Rúry sú dodávané ako ťahané za studena a žíhané na odstránenie pnutia BKS (+SR). Iné stavy dodávky sú možné po dohode. Prehľad iných stavov nájdete tu .

Dĺžky HP rúr:

- výrobné dĺžky HP rúr sú v rozsahu 3 – 6 metrov
- presné dĺžky max. 6 metrov

Tolerancie HP rúr:

Tolerancie vonkajšieho priemeru (D) HP rúr sú v súlade s príslušnými rozmerovými tabuľkami noriem DIN 2391-1, EN 10305-1, STN a ČSN 426712. Hodnoty tolerancií vnútorného piemeru (d) H8 a H9 uvádzame v tabuľke. Tolerancia hrúbky steny je -/+ 7,5 % alebo 10 % z hrúbky steny. Excentricita HP rúry je zahrnutá v tolerancii hrúbky steny.

Priamosť HP rúr

1 mm / m (1 : 1 000) merané na vonkajšom povrchu

Stav povrchu HP rúr:

Presné rúry majú hladký vonkajší povrch podľa požiadaviek DIN 2391.

Konce HP rúr:

Konce rúr sú kolmé k osi rúry, na základe dohody je možné konce rúr uzatvoriť plastovými zátkami.

Značenie HP rúr:

Rúry sú značené po celej dĺžke rúry, pričom sa používajú nasledujúce údaje: logo výrobcu, rozmer (D x d), oceľ, číslo tavby a číslo normy alebo iné údaje podľa požiadaviek zákazníka.

Ochrana povrchu HP rúr

Povrch rúr je olejovaný.

Balenie HP rúr

HP rúry sú dodávané v balíkoch s kruhovým alebo šesťuholníkovým prierezom s hmotnosťou maximálne 2 000 kg. Rúry sú zviazané oceľovou páskou.

Skúšanie HP rúr

Výber skúšok je podľa normy alebo podľa dohody s odberateľom: chemická analýza, ťahová skúška, kontrola rozmerov, vizuálna kontrola. nedeštruktívne skúšanie (vírivými prúdmi). Ostatné skúšky sú možné po dohode.

Atesty pre HP rúry

Podľa noriem: EN 10 204 - 3.1 alebo DIN 50049 - 3.1.B

rúry oceľové bezšvíkové hydraulické súčasti strojných mechanizmovrúry oceľové bezšvíkové hydraulické súčasti strojných mechanizmovrúry oceľové bezšvíkové hydraulické súčasti strojných mechanizmov