Presné rúry pre mechanické obrábanie - typ HPZ

Prehľad noriem presných oceľových bezšvíkových rúr pre výrobu hydraulických a pneumatických valcov HPZ,
Rozmery a hmotnosti HPZ rúr pre mechanické obrábanie

Presné rúry pre mechanické obrábanie sú vyrábané ťahaním za studena. Vstupným polotovarom sú valcované bezšvíkové oceľové rúry. Presné rúry typu HPZ sa používajú ako polotovar pri výrobe hydraulických valcov. Sú určené na opracovanie vnútorného povrchu a to honovaním alebo lúpaním a následným valčekovaním. Presné rúry pre mechanické obrábanie sú vyrábané z uhlíkových a legovaných ocelí. Prehľad rozmerových noriem a technicko dodacích podmienok pre mechanické rúry uvádzame v osobitnom prehľade.

Rozmery presných rúr pre mechanické obrábanie

Vnútorný priemer 40 - 115 mm a hrúbka steny 5,0 - 10,0 mm. Presné oceľové rúry sú dodávané podľa EN 10305-1, DIN 2391, STN 42 6711 a 42 6712, ČSN 42 6711 a 42 6712. Podrobnejší prehľad vyrábaných rozmerov uvádzame v rozmerovej tabuľke.

Druhy ocelí pre presné rúry pre mechanické obrábanie

HPZ rúry sú vyrábané z nasledujúcich ocelí. Podľa EN 10305-1: E355 a , EN 10 294-1: 20MnV6 a podľa STN a ČSN 42 0260: 11 523; podľa DIN 2391-2: St52 a DIN 17100: St52-3 . Prehľad ocelí spolu s ich chemickým zložením a ich mechanickými vlastnosťami uvádzame v osobitnom prehľade. Ocele sú vyrábané v elektrickej oblúkovej peci a sú úplne ukľudnené. Iné druhy ocelí je možné dodávať po dohode.

Stav dodávky a tepelné spracovanie presných rúr pre mechanické obrábanie

Rúry sú dodávané ako ťahané za studena a žíhané na odstránenie pnutia BKS (+SR). Iné stavy dodávky sú možné po dohode. Prehľad iných stavov nájdete tu. .

Dĺžky presných rúr pre mechanické obrábanie

- výrobné dĺžky presných rúr v rozsahu 3 – 6 metrov
- presné dĺžky max. 6 metrov

Tolerancie presných rúr pre mechanické obrábanie

Tolerancie vonkajšieho priemeru (D) HPZ rúr sú v súlade s príslušnými rozmerovými tabuľkami noriem. Hodnoty tolerancií vnútorného piemeru (d) uvádzame v tabuľke. Tolerancia hrúbky steny je -/+ 7,5 % z hrúbky steny. Excentricita HPZ rúry je zahrnutá v tolerancii hrúbky steny.

Priamosť presných rúr pre mechanické obrábanie

1 mm / m (1 : 1 000) merané na vonkajšom povrchu

Stav povrchu presných rúr pre mechanické obrábanie

Presné rúry majú hladký vonkajší povrch, podľa požiadaviek EN 10305-1.

Konce presných rúr pre mechanické obrábanie

Konce rúr sú kolmé k osi rúry, na základe dohody je možné konce rúr uzatvoriť plastovými zátkami.

Značenie presných rúr a balíkov z presných rúr

Rúry sú značené po celej dĺžke rúry, pričom sa používajú nasledujúce údaje: logo výrobcu, rozmer (D x d), oceľ, číslo tavby a číslo normy alebo iné údaje podľa požiadaviek zákazníka.

Ochrana povrchu presných rúr pre mechanické obrábanie

Povrch rúr je olejovaný.

Balenie presných rúr pre mechanické obrábanie

Rúry sú dodávané v balíkoch s kruhovým alebo šesťuholníkovým prierezom s hmotnosťou maximálne 2 000 kg. Rúry sú zviazané oceľovou páskou.

Skúšanie presných rúr pre mechanické obrábanie

Výber skúšok je podľa normy alebo podľa dohody s odberateľom: chemická analýza, ťahová skúška, kontrola rozmerov, vizuálna kontrola a nedeštruktívne skúšanie (vírivými prúdmi). Ostatné skúšky sú možné na základe dohody.

Atesty pre presné rúry pre mechanické obrábanie

Podľa noriem: EN 10 204 - 3.1 alebo DIN 50049 - 3.1.B

rúry oceľové bezšvíkové hydraulické súčasti strojných mechanizmovrúry oceľové bezšvíkové hydraulické súčasti strojných mechanizmovrúry oceľové bezšvíkové hydraulické súčasti strojných mechanizmov