Presné rúry, štandardné

Prehľad noriem presných oceľových bezšvíkových rúr - štandardných.
Rozmery a tolerancie presných oceľových bezšvíkových rúr ťahaných za studena podľa noriem európskych krajín,
Rozmery a hmotnosti oceľových rúr ťahaných za studena podľa ASTM A450/A450M,
Rozmery a hmotnosti oceľových rúr podľa noriem JIS (tubes).

Štandardné presné rúry sú vyrábané ťahaním za studena. Vstupným polotovarom sú valcované bezšvíkové oceľové rúry. Presné štandardné rúry sa používajú prakticky vo všetkých oblastiach strojárskej výroby. Rúry sú vyrábané z uhlíkových a legovaných ocelí. Prehľad rozmerových noriem a technicko dodacích podmienok pre štandardné presné rúry uvádzame v osobitnom prehľade.

Rozmery štandardných presných rúr:

Vonkajší priemer 4 - 125 mm a hrúbka steny 0,5 - 13,0 mm. Presné oceľové rúry sú dodávané podľa EN 10305-1, DIN 2391, BS 6323/4, NF A 49-310 a 49-312, UNI 7945. STN 42 6711 a 42 6712, ČSN 42 6711 a 42 6712, GOST 8734, 9567, 12132, PN-H 74240 a 74220, ASTM A519 a JIS G3445. Podrobnejší prehľad vyrábaných rozmerov uvádzame v rozmerových tabuľkách, podľa európskych noriem EN, podľa amerických noriem ASTM a podľa japonských noriem JIS.

Druhy ocelí pre štandardné presné rúry.

Štandardné presné rúry sú vyrábané z nasledujúcich ocelí. Podľa EN 10305-1; E215, E235, E255, E355, 26Mn5, C35E, C45E, 25CrMo4, 42CrMo4 a podľa DIN 2391-2; St35, St45, St52; podľa STN a ČSN 42 0260; 11 353, 11 453, 11 503, 11 550, 11 650, 12 040, 12 050, 12 060. Ďalšie druhy ocelí (podľa BS 6323/1 a BS 6323/4, NF A 49-310 a NF A 49-312, UNI 7945, GOST 8733, GOST 21729, PN-H 74840, ASTM 519, JIS G3445), spolu s ich chemickým zložením a ich mechanickými vlastnosťami uvádzame v prehľadnej tabuľke. Ocele sú vyrábané v elektrickej oblúkovej peci a sú úplne ukľudnené. Iné druhy ocelí je možné dodávať po dohode.

Stav dodávky a tepelné spracovanie štandardných presných rúr

Presné rúry sa dodávajú v nasledujúcich stavoch dodávky. Jedná sa o označenie tepelného spracovania podľa EN 10305-1.

+CŤahané za studena / tvrdé.
Po poslednom tvárnení za studena tepelne nespracované.
+LCŤahané za studena / mäkké. Po poslednom tepelnom spracovaní nasleduje ťahanie za studena s malým stupňom pretvárnenia.
+SRŤahané za studena a žíhané na odstránenie pnutia. Po poslednom ťahaní za studena sú rúry žíhané v ochrannej atmosfére na odstránenie pnutia.
+AŽíhané. Po poslednom ťahaní za studena sú rúry žíhané v ochrannej atmosfére.
+NNormalizačne žíhané.
Po poslednom ťahaní za studena sú rúry normalizačne žíhané v ochrannej atmosfére.

Označenie stavu materiálu podľa STN 42 0002 a STN 42 0004, ČSN 42 0002 a ČSN 42 0004, DIN 2391-2 a ASTM 519 nájdete tu.

Dĺžky štandardných presných rúr:

- výrobné dĺžky presných rúr v rozsahu 3 – 7 (9) m
- približné dĺžky s toleranciou +/- 500 mm
- presné dĺžky s toleranciou +x / -0 mm (x podľa dohody)
- maximálna dĺžka, možná po dohode - 18 m

Tolerancie štandardných presných rúr

Tolerancie presných rúr sú v súlade s príslušnými rozmerovými tabuľkami noriem. Obvyklá hodnota pre vonkajší priemer (OD) je menej ako 0,5% (OD) pri stave tepelne nespracovaný (+C a +LC podľa európskych noriem), Hodnoty tolerancií pre tepelne spracované rúry, sú v závislosti od pomeru medzi hrúbkou steny a priemerom rúr (WT/OD) väčšie (a to jeden až dvojnásobne). V tolerancii vonkajšieho priemeru (OD) je zahrnutá aj povolená odchýlka kruhovitosti. Pri objednávke podľa hrúbky steny je tolerancia 10% z hrubky steny. Excentricita presnej rúry je zahrnutá v toleranciioc hrúbky steny.

Železiarne Podbrezová a.s. ponúkajú štandardné presné rúry so zúženými toleranciami, t.j. s toleranciami zníženými oproti normovaným hodnotám. Zúžené tolerancie uvádzame v osobitnej tabuľke.

Hrúbky stien štandardných presných rúr, podľa normy ASTM A450 sú v tabuľke udávané v BWG a prepočítané na palce a mm. Rúry sa obvykle dodávajú s toleranciou hrúbky steny –0 +20% (vypočítanej z minimálnej hrúbky steny). Presné rúry sa dodávajú po dohode aj s toleranciami hrúbky steny 10% (vypočítanej zo strednej hrúbky steny).

Rovinnosť štandardných presných rúr

Rovinnosť rúr je ovplyvnená mechnickými vlastnosťami ocele rúr. Pre materiál s medzou sklzu ReH <= 500 MPa je rovinnosť maximálne 0,0015 x L (L - dĺžka rúry), prípustná rovinnosť jedného metra je 1,5 : 1000. Pre materiál s medzou sklzu ReH > 500 MPa je prípustná rovinnosť na celú dĺžku rúr maximálne 0,0020 x L, prípustná rovinnosť jedného metra 2 : 1000.

Stav povrchu štandardných presných rúr

Stav povrchu rúr zodpovedá príslušným normám a závisí od postupu výroby rúr a ich tepelného spracovania. Presné rúry musia mať hladký vonkajší i vnútorný povrch. Hodnota drsnosti (Ra) je menšia alebo rovná ako 4 micrometre (0,004 mm) pre vonkajší povrch u rúr v stave +SR, +A a +N a menšia alebo rovná ako 4 micrometre (0,004 mm) pre vonkajší i vnútorný povrch u rúr v stave +C a +LC.

Konce štandardných presných rúr

Konce rúr sú kolmé k osi rúry a sú bez otrepov. Na základe dohody je možné dodávať rúry s mechanicky opracovanými koncami a tiež je možné konce rúr uzatvoriť plastovými zátkami.

Značenie presných rúr a balíkov z presných rúr

Značenie štandardných presných rúr sa realizuje podľa normy alebo na základe dohody systémom InkJet a to miestne alebo po celej dĺžke rúry. Značenie balíkov rúr je jedným alebo viacerými štítkami s požadovanými údajmi.

Ochrana povrchu štandardných presných rúr

Rúry sú dodávané s ochranou proti korózii. Druh ochrany je predmetom osobitného dohovoru.

Balenie štandardných presných rúr

Rúry sú dodávané v balíkoch s kruhovým alebo šesťuholníkovým prierezom s hmotnosťou maximálne 2 000 kg. Rúry sú zviazané oceľovou páskou. Balenie do fólie alebo do bední je možné po dohode.

Skúšanie štandardných presných rúr

Skúšanie sa robí podľa príslušných noriem. Výber skúšok je podľa normy alebo podľa dohody s odberateľom. Povinné skúšky pre štandardné presné rúry sú chemická analýza, ťahová skúška, kontrola rozmerov a vizuálna kontrola.

Špecifikované skúšanie – preberací skúšobný atest 3.1.B (3.1.A, 3.1.C).
Voliteľné skúšky : skúška stlačením alebo skúška rozširovaním, meranie drsnosti a NDT na dôkaz pozdĺžnych vád: vírivé prúdy (EN 10893-2, E3; STN 01 5054, ČSN 01 5054, PRP 02-74, SEP 1925, ASTM E 309, pre D > 6 mm, WT > 0,5 mm), rozptylové toky (EN 10893-3, F3; STN 01 5047, ČSN 01 5047, SEP 1913, ASTM E 570, pre D > 32 mm, t > 2 mm) a ultrazvuk (EN 10893-10, U3; STN 01 5028, ČSN 01 5028, SEP 1915, ASTM E 213, pre D >10 mm, t > 2 mm), NDT na dôkaz tesnosti alebo skúška tesnosti vírivými prúdmi EN 10893-1.

Atesty pre štandardné presné rúry

Atesty sú vydávané podľa noriem, ako príklad uvádzame: EN 10 204 (nešpecifikované skúšanie – 2.2, špecifikované skúšanie 3.1 alebo 3.2).

Bezšvíkové oceľové rúry - balenie cyklopáskoupresné rúry oceľové bezšvíkové v zásobníkoch presné rúry oceľové bezšvíkové v expedičnom sklade
presné rúry oceľové bezšvíkové - výroba na ťažnej stolicipresné rúry oceľové bezšvíkové v zásobníkoch rúry oceľové bezšvíkové hydraulické súčasti strojných mechanizmov