Rúry pre oceľové konštrukcie

Normy, rozmery a druhy ocelí,
Rozmery rúr pre oceľové konštrukcie podľa EN, DIN, NFA, STN, ČSN,
Rozmery rúr pre oceľové konštrukcie podľa GOST a TU.

Rúry pre oceľové konštrukcie a duté profily kruhového priečneho prierezu sú významnou súčasťou všetkých typov oceľových konštrukcií v priemysle a v stavebníctve. Rúry pre konštrukcie bežných priemerov sú vyrábané valcovaním za tepla. Rúry malých priemerov a hrubostenné rúry pre oceľové konštrukcie sú ťahané za studena s následným tepelným spracovaním. Normy, rozmery a druhy ocelí sú uvedené v osobitnom prehľade.

Rozmery rúr pre oceľové konštrukcie

Vonkajší priemer (D) 10,2 - 139,7 mm a hrúbka steny (t) 0,5 - 16 mm. Prehľad rozmerov konštrukčných rúr podľa EN 10210-2, DIN 2448, NFA 49-501, STN 42 5715, STN 42 5716, ČSN 42 5715 a ČSN 42 5716 je uvedený v tabuľke a podľa GOST a TU v tabuľke.

Akosti rúr pre oceľové konštrukcie

Konštrukčné rúry sú vyrábané najmä z ocelí, podľa EN 10210-1: S235JRH, S275JOH, S355JOH, S275J2H, S355J2H, S275NH, S275NLH, S355NH, S355NLH, S420NLH, S460NH, S460NLH; podľa STN a ČSN 42 0250: 11 353, 11 453, 11 503, 11 523, Ďalšie druhy ocelí podľa DIN 17 121. DIN 17 124, NFA 49-501 a GOST 8731 a ich chemické zloženie a mechanické vlastnosti sú uvedené v osobitnom prehľade.

Dĺžky rúr pre oceľové konštrukcie

Priemer (D) [mm]Stena (t) [mm]Dĺžka (L) [m]
D < 60,3 5 – 6
D => 60,3 t < 7,15 – 6 alebo 10 – 14
t => 7,15 – 6
Uvedené dĺžky platia pre rúry valcované za tepla, dĺžky ťahaných rúr sú predmetom vzájomnej dohody. Typy dodávaných dĺžok rúr: (a) výrobné, (b) približné ± 500 mm, (c) presné +15 / -0 mm.

Priamosť rúr pre oceľové konštrukcie

Povolená priamosť je stanovená ako 0,002 násobok (0,002 x L) celkovej dĺžky rúry, na 1 m je povolená priamosť 3 mm.

Stav dodávky a povrchu rúr pre oceľové konštrukcie

Rúry sú valcované za tepla nad teplotou premeny a nie sú tepelne spracované. Stav štruktúry zodpovedá normalizačnému žíhaniu. Povrch rúr zodpovedá spôsobu výroby.

Konce konštrukčných rúr

Konce rúr sú kolmé k pozdĺžnej osi rúry a sú bez otrepov. Na základe dohody je možné dodávať rúry s odhranenými koncami alebo koncami upravenými pre zvar.

Značenie rúr pre oceľové konštrukcie

Konštrukčné rúry sú značené, podľa požiadaviek príslušných noriem a podľa dohody pri objednávaní rúr a môžu byť:
(a) bez označenia, (b) označené farebnými pásmi na rúrach (balíkoch rúr), (c) označené nástrekom znaku bielou alebo čiernou farbou systémom InkJet (d) označené razením údajov (toto platí pre D > 22 mm a T > 2,3 mm). Balíky rúr sú značené jedným alebo viacerými štítkami s požadovanými údajmi.

Ochrana povrchu konštrukčných rúr

Spôsob dočasnej ochrany povrchu rúr pre dopravu a skladovanie je potrebné dohodnúť pri objednávaní rúr. Rúry je možné dodávať bez dočasnej konzervácie povrchu alebo s ochranou povrchu dohodnutým konzervačným prostriedkom.

Balenie rúr pre oceľové konštrukcie

Konštrukčné rúry sú dodávané v balíkoch s kruhovým alebo šesťuholníkovým prierezom s hmotnosťou 300 – 3 500 kg. Rúry sú zviazané oceľovou páskou. Je možné dohodnúť balenie do fólie, juty alebo do drevených bední.

Skúšanie rúr pre oceľové konštrukcie

Povinné skúšky pre konštrukčné rúry sú: tavebná analýza, ťahová skúška, vrubová húževnatosť (pre skupinu akosti J2), vizuálna kontrola povrchu rúr. Voliteľné skúšky: z výberu podľa normy (kusová analýza, vrubová húževnatosť pre skupiny JR a JO)

Atesty pre konštrukčné rúry

Atesty sú vydávané podľa noriem:
EN 10204, nešpecifikované skúšanie (len povinné skúšky) – 2.2, špecifikované skúšanie – 3.1. alebo po dohode 3.2
TN 42 0250, ČSN 42 0250
DIN 50049, 2.2 alebo 3.1.B, C
Súvisiace články

rúry oceľové bezšvíkové kotlové pre energetické zariadeniarúry oceľové bezšvíkové kotlové pre energetické zariadeniarúry oceľové bezšvíkové - súčasť izolovaných potrubí