Bezšvíkové olejárske rúry

Prehľad noriem pre oceľové bezšvíkové rúry olejárske,
Rozmery olejárskych rúr.


Olejárske rúry sa výrabajú valcovaním za tepla. Vstupným polotovarom sú kontinuálne odlievané bloky. Olejárske rúry sa používajú v ťažobnom priemysle pri získavaní ropy a zemného plynu. Rúry sú vyrábané z uhlíkových a legovaných ocelí. Prehľad rozmerových noriem a technicko dodacích podmienok, podľa ktorých sú olejárske rúry vyrábané a dodávané uvádzame v osobitnom prehľade.

Rozmery olejárskych rúra

Vonkajší priemer olejárskych rúr sa pohybuje v rozsahu od 1,05 až 4,5 inch (26,67 - 114,30 mm), a hrúky stien od 0,113 až 0,380 inch (2,87 - 9,65 mm). Podrobnejšie sú rozmery uvedené v tabuľke. Rúry sa prednostne dodávajú ako valcované za tepla.

Druhy ocelí pre olejárske rúry

Olejárske rúry sú vyrábané z nasledujúcich ocelí, podľa API 5CT H40, J55, K55 a N80. Tieto spolu s ich chemickým zložením a ich mechanickými vlastnosťami uvádzame v osobitnom prehľade. Ocele sú vyrábané v elektrickej oblúkovej peci a sú úplne ukľudnené.

Stav dodávky a povrch rúr

Za tepla valcované rúry nie sú ďalej tepelne spracované. Povrch rúr zodpovedá spôsobu výroby. Normalizačné žíhanie (N) je možné po dohode.

Dĺžky olejárskych rúr

(hodnoty pre Tubing – čerpacie rúry)
Skupina 1: 6,10–7,32 m (20–24 ft)
Skupina 2: 8,53–9,75 m (28–32 ft)
Skupina 3: 11,58–12,80 m (38–42 ft)
(hodnoty pre Casing – pažnice)
Skupina 1: 4,88–7,62 m (16–25 ft)
Skupina 2: 7,62–10,36 m (25–34 ft)
Skupina 3: 10,36–14,64 m (34–48 ft)

Tolerancie rozmerov olejárskych rúr

D < 4 1/2 inch = ±0,79 mm (±0,031 inch)
D ≥ 4 1/2 inch = –0,5 % +1,0 % D
T = –12,5 % (+ limitované hmotnosťou)
hmotnosť (1 rúra) = –3,5 % +6,5 %

Priamosť

Rúry sú vizuálne rovné.

Konce rúr

Konce rúr sú hladké, bez pechovania, závitov a bez nátrubkov.

Značenie olejárskych rúr a balíkov z rúr

- razenie dohodnutých údajov
- nástrek dohodnutých údajov
- farebné pruhy
Balíky rúr – štítok s dohodnutými údajmi

Ochrana povrchu olejárskych rúr

Rúry sa dodávajú bez dočasnej ochrany proti korózii. Na základe dohody je možné dodávať rúry s dohodnutou protikoróznou ochranou. Konce rúr môžu byť na základe dohody uzavreté plastovými zátkami.

Balenie olejárskych rúr

Rúry sú zviazané oceľovou páskou do balíkov s hmotnosťou 1000 – 3500 kg. Balík je zviazaný štyrmi páskami.

Skúšanie olejárskych rúr

Rúry sú skúšané podľa požiadaviek predpisu API 5CT, prípadne je možné dohodnúť ďalšie skúšky pri objednávaní rúr.

Atesty pre olejárske rúry

API 5CT
EN 10204 – 3.1,
DIN 50049 – 3.1.B