Oceľové bezšvíkové rúry pre prepravu horľavých médií

Oceľové bezšvíkové rúry pre prepravu horľavých kvapalín sa vyrábajú valcovaním za tepla, vstupným polotovarom sú kontinuálne odlievané bloky. Táto skupina rúr je v prvom rade určená pre vysokotlakové potrubia na dopravu plynu, ropy a ďalších horľavých kvapalín v ťažobnom, chemickom a energetickom priemysle. Rúry sú vyrábané z uhlíkových a legovaných ocelí. Prehľad rozmerových noriem a technicko dodacích podmienok, podľa ktorých sú tieto rúry vyrábané a dodávané uvádzame v osobitnom prehľade.

Rozmery potrubných rúr

Vonkajší priemer rúr pre prepravu horľavých kvapalín sa pohybuje v rozsahu od 0,405 až 4,5 inch (10,3 - 114,30 mm), a hrúbky stien od 0,068 až 0,531 inch (1,7 - 13,5 mm). Podrobnejšie sú rozmery uvedené v ťabuľkách a to podľa EN noriem a ASTM noriem. Rúry sú prednostne dodávané ako valcované za tepla. Rozmery 0,405 inch; 0,540 inch; 0,675 inch sú dodávané ako ťahané za studena.

Druhy ocelí pre potrubné rúry

Rúry pre prepravu horľavých kvapalín sú vyrábané z nasledujúcich ocelí, podľa EN 10208-1: L210GA, L235GA, L245GA, L290GA, L360GA, podľa EN 10208-2: L245NB, L290NB, L360NB, L415NB a podľa API 5L: Grade A, Grade B, Grade X42, Grade X46, Grade X52, Grade X60. Ďalšie druhy ocelí (podľa DIN 2470-1/1629 a 2470-2/17172 a UNI 7088) spolu s ich chemickým zložením a ich mechanickými vlastnosťami uvádzame v osobitnom prehľade. Ocele sú vyrábané v elektrickej oblúkovej peci a sú úplne ukľudnené.

Stav dodávky a povrch rúr

Rúry sú obvykle dodávané ako valcované za tepla. Len rúry s DN 6 – 10 prípadne rúry iných rozmerov sú po dohode dodávané ako ťahané za studena a po tvárnení tepelne spracované. Povrch rúr zodpovedá spôsobu výroby.

Dĺžky rúr pre prepravu horľavých kvapalín

Priemer (D) [mm]Stena (t) [mm]Dĺžka (L) [m/ft]
D < 60,3 5 – 6 m (16 – 20 ft)
D => 60,3 t < 7,15 – 6 m alebo 10 – 12 m (16 – 20 alebo 32 – 40 ft)
t => 7,15 – 6 m (16 – 12 ft)

Priamosť potrubných rúr

Rúry sú vizuálne rovné.

Konce rúr

Konce rúr sú hladké, bez závitov.
Od priemeru 60,3 s úkosom podľa noriem:
DIN, EN - a = 40° - 60°, c = do 2 mm
ASME - a = 75° ± 5°, c = 1,6 ± 0,8 mm

Značenie rúr a balíkov z rúr

Rúry s priemerom do 1 1/2˝ sú značené štítkom na balíku.
Rúry s priemerom väčším ako 1 1/2˝ sa realizujú podľa predpisu alebo podľa dohody.

Ochrana povrchu rúr určených pre prepravu horľavých kvapalín

Rúry sa dodávajú bez dočasnej ochrany proti korózii. Na základe dohody je možné dodávať rúry s dohodnutou protikoróznou ochranou. Konce rúr môžu byť na základe dohody uzavreté plastovými zátkami.

Balenie rúr pre prepravu horľavých kvapalín

Rúry sú zviazané oceľovou páskou do balíkov s hmotnosťou 1000 – 3500 kg. Balík je zviazaný štyrmi páskami.

Skúšanie rúr určených pre prepravu horľavých kvapalín

Rúry sú skúšané podľa požiadaviek príslušných noriem. V každom prípade sa robí skúška nepriepustnosti rúr. Rúry spĺňajú požiadavky predpisu NACE MR 0175. na odolnosť v kyslom prostredí (SSC – Sulfide Stress Cracking). Pri objednávaní rúr je možné dohodnúť hodnotu uhlíkového ekvivalentu (CEV).

Atesty pre potrubné rúry

API 5L
EN 10204 – 2.2, 3.1, 3.2

oceľové bloky - polotovar pre bezšvíkové rúryrúry oceľové bezšvíkové - redukovanie priemerov rúry oceľové bezšvíkové - rovnanie