Oceľové bezšvíkové rúry pre závitovanie a zváranie

Druhy ocelí pre rúry určené pre závitovanie
Rozmery a hmotnosti bezšvíkových rúr podľa noriem EN, DIN, BS, UNI, NFA, STN, ČSN, PN-H
Rozmery a hmotnosti bezšvíkových rúr podľa normy ANSI/ASME B36.10M
Rozmery pre závitové rúry

Oceľové bezšvíkové rúry pre závitovanie a zváranie sa vyrábajú valcovaním za tepla, vstupným polotovarom sú kontinuálne odlievané bloky. Závitové rúry majú široké uplatnenie najmä v stavebníctve. Používajú sa na vedenie a rozvody vody, rôznych kvapalín, vzduchu a plynov. Hranica použitia tejto skupiny rúr je z hľadiska výšky tlakov a druhu dopravovaného média určená príslušnými predpismi, ktoré platia pre konštrukciu vedení, rozvodov a potrubí. Rúry sú vyrábané z uhlíkových a legovaných ocelí. Prehľad rozmerových noriem a technicko dodacích podmienok, podľa ktorých sú tieto rúry vyrábané a dodávané uvádzame v osobitnom prehľade.

Rozmery rúr pre závitovanie a zváranie

Vonkajší priemer rúr pre závitovanie sa pohybuje v rozsahu od 1/8 (10,2 mm) po 4 (114,3 mm) podľa EN 10255. Rúry pre závitovanie je možné dodávať aj podľa iných noriem. Podrobnejší prehľad uvádzame v tabuľkách a to podľa DIN, BS, NF A, UNI, STN, ČSN, GOST, PN-H noriem, podľa EN 10224 a podľa ASTM alebo ASME noriem. Prednostne sa dodávajú rúry s hrúbkami stien strednej a ťažkej rady. Rúry priemeru 10,2 – 17,2 mm (DN 6 – 10) sa dodávajú ako ťahané za studena. Ťahané rúry sú po tvárnení tepelne spracované. Na základe dohody je možné dodávať rúry pre vodovody v rozoberateľnom vyhotovení (napr. podľa DIN 2460) až do priemeru 219,1 mm (DN 200, NPS 8 inch), obojstranne pozinkované a so spojovacími segmentmi. Vodovody tohto typu je možné použiť na rozličné účely (výroba technického snehu, zavlažovanie a pod.).

Druhy ocelí pre rúry určené pre závitovanie

Rúry sú vyrábané z nasledujúcich ocelí, podľa EN 10224: L235, L275, L355, podľa EN 10255: LS235JRH a podľa STN 42 0250: 11 353. Ďalšie druhy ocelí podľa DIN 2440, 2441, 1629, BS 1387, NF A 49-115, UNI 8863, 6363, GOST 3262, PN-H 74220 a ASTM a ASME spolu s ich chemickým zložením a ich mechanickými vlastnosťami uvádzame v osobitnom prehľade. Ocele sú vyrábané v elektrickej oblúkovej peci a sú úplne ukľudnené. Iné druhy ocelí je možné dodávať po dohode.

Stav dodávky a povrch rúr pre závitovanie

Rúry sú obvykle dodávané ako valcované za tepla. Len rúry s DN 6 – 10, prípadne rúry iných rozmerov sú po dohode dodávané ako ťahané za studena a po tvárnení tepelne spracované. Povrch rúr zodpovedá spôsobu výroby. Na základe dohody, môže byť povrch rúr opatrený definitívnou izoláciou povrchu (asfalt, PE-páska alebo extrudovaný PE podľa DIN 30670).

Dĺžky rúr určených pre závitovanie a zváranie

Rúry sa dodávajú v približných dĺžkach 6m ± 500 mm, alebo v presných dĺžkach 6m –0/+15 mm po dohode.

Priamosť rúr pre závitovanie

Rúry sú vizuálne rovné.

Konce rúr pre závitovanie

Rúry sú dodávané s hladkými koncami bez závitov a nátrubkov.

Značenie rúr a balíkov rúr

Rúry sú značené znakom výrobcu a symbolom znaku rady alebo označené farebne (stredná rada – modrá, ťažká rada – červená). Balíky sú značené štítkom s predpísanými údajmi.

Ochrana povrchu rúr pre závitovanie


Rúry sa dodávajú bez dočasnej ochrany proti korózii. Na základe dohody je možné dodávať rúry s dohodnutou protikoróznou ochranou.

Balenie rúr pre závitovanie

Rúry sú balené do balíkov s hmotnosťou 1500 – 3500 kg.

Skúšanie rúr pre závitovanie

Rúry sa skúšajú nešpecifikovaným skúšaním. Skúšky: nepriepustnosť (tlak 50 bar za 5 s alebo podľa EN 10246 – 1), vizuálna kontrola, skúška ťahom, skúška ohybom a skúška stlačením.

Atesty

EN 10204 – 2.1, 2.2
DIN 50049 – 2.1, 2.2
STN, ČSN 42 0250

rúry oceľové bezšvíkové pre tlakové nádobyrúry oceľové bezšvíkové pre tlakové nádobyrúry oceľové bezšvíkové pre tlakové nádoby