Bezšvíkové rúry s vnútorným rebrovaním

Bezšvíkové rúry s vnútorným rebrovaní sú vyrábané ťahaním za studena. Vstupným polotovarom sú valcované bezšvíkové rúry. Rúry s vnútorným rebrovaním sa používajú ako kotlové príp. výmenníkové rúry. Oproti rúram s hladkým vnútorným povrchom poskytujú užívateľom viaceré výhody: (a) zlepšuje sa stupeň prenosu tepla aj pri vyššom podiele pary, (b) zachováva sa veľmi dobrá úroveň prenosu tepla aj pri menšom prúde média, (c) dochádza k znižovaniu teploty steny rúry a tým k zníženiu rizika porušenia rúr, (d) vytvára sa zároveň priestor pre zlepšenie prenosu tepla vhodnou optimalizáciou geometrie rebier.

Rozmery rúr s vnútorným rebrovaním.

Rozmerový sortiment rúr s vnútorným rebrovaním je uvedený v osobitnej tabuľke.

Druhy ocelí pre rúry s vnútorným rebrovaním

Rúry sú dodávané v akostiach podľa EN 10216: P235GH, 16Mo3; JIS G3461: STB340, STB410, STB510; JIS G3462: STBA12; ASTM, ASME A/SA 192, 209 210 A 213 a iných odpovedajúcich akostiach.

Z hľadiska rozmerov a hmotnosti sú vnútorne rebrované rúry charakterizované nižšie uvedenými parametrami. V tabuľke sú uvedené základné hraničné rozmery. Konkrétne parametre sú predmetom dohody medzi dodávateľom a odberateľom.

Symbol
Parameter
Rozsah
mm
inch
D
Vonkajší priemer
18 - 72
.750 - 3.000
t
Hrúbka steny rúry
1 - 6,5
.047 - .250
Počet rebier
6 - 8
h
Výška rebra
0,3 - 1,0
.016 - .047
s
Šírka rebra hore (priečny rez)
3 - 8
.125 - .313
ß
Uhol boku rebra
30°
r
Polomer zaoblenia rebra
0,1 - 0,15
.004 - .006
a
Uhol stúpania rebra
25° - 35°
Dĺžka stúpania rebra (360°)
v závislosti od vonkajšieho priemeru
Vzdialenosť stredov rebier v pozdĺžnom smere
dohodou
Šírka rebra hore (pozdĺžny rez)
dohodou
Šírka medzery medzi rebrami hore (pozdĺžny rez)
dohodou
Vnútorný obvod rúry
dohodou
Priečny priemer rúry
dohodou
Hmotnosť rúry
kg/m
lb/ft
Dĺžka rúry
dohodou