Bezšvíkové rúry pre tepelné výmenníky

Druhy ocelí pre výmenníkové rúry,
Rozmery a hmotnosti za studena ťahaných výmeníkových rúr,
Rozmery a hmotnosti za studena ťahaných alebo kalibrovaných výmeníkových rúr s minimálnou hrúbkou steny,
Rozmery a hmotnosti bezšvíkových rúr ťahaných za studena podľa noriem STN, ČSN, EN, DIN, BS, UNI, NF, GOST,
Rozmery a hmotnosti bezšvíkových rúr podľa noriem EN, DIN, BS, UNI, NFA, STN, ČSN, PN-H,
Rozmery a hmotnosti oceľových rúr podľa noriem JIS

Oceľové rúry pre tepelné výmenníky sú vyrábané ťahaním za studena, vstupným polotovarom sú valcované oceľové rúry. Rúry pre tepelné výmenníky sa používajú v energetickom a chemickom priemysle pri vykurovaní budov, ohreve vody a podobne. Výmenníkové rúry umožňujú výmenu tepla (prenos tepelnej energie) z jedného média na druhé. Výmena tepla môže byť spojená s fázovou premenou média. Prehľad rozmerových noriem a technicko dodacích podmienok, podľa ktorých sú tieto rúry vyrábané a dodávané uvádzame v osobitnom prehľade.

Rozmery rúr pre tepelné výmenníky

Vonkajší priemer výmenníkových rúr pohybuje v rozsahu od 16 mm do 51 mm podľa DIN 28180 a od 1/2 inch (12,7 mm) po 3 inch (76,2 mm) podľa ASTM A179 . Rúry pre tepelné výmenníky je možné dodávať aj podľa iných noriem a to v rozmeroch od 4 mm. Podrobnejší prehľad uvádzamé v tabuľkách a to podľa BS, NF A, UNI, STN, ČSN, GOST noriem, podľa EN 10216 a podľa JIS noriem.

Druhy ocelí pre výmenníkové rúry

Rúry pre výmenníky sú vyrábané z nasledujúcich ocelí, podľa EN 10216-2: P235GH, podľa DIN 1629: St 37.0, DIN 17175: St35.8, 15Mo3, DIN 17173: TTSt35N a podľa ASTM A179. Ďalšie druhy ocelí, podľa BS 3606, NF A 49-215, UNI 5462, GOST 550, GOST 1060, JIS 3461, JIS 3462, STN 42 0251 a ČSN 42 0251 spolu s ich chemickým zložením a ich mechanickými vlastnosťami uvádzame v osobitnom prehľade. Ocele sú vyrábané v elektrickej oblúkovej peci a sú úplne ukľudnené. Iné druhy ocelí je možné dodávať po dohode.

Stav dodávky a povrch rúr pre tepelné výmenníky

Rúry sú dodávané podľa dohodnutých noriem. Rúry ťahané za studena sú po konečnom tvárnení tepelne spracované v ochrannej atmosfére - normalizačne žíhané.

Dĺžky rúr určených pre výmenníky

Na základe dohody je možné dodávať výmenníkové rúry s dĺžkami do 20 m.

Priamosť výmenníkových rúr

Odchýlka priamosti pre celú dĺžku rúry L nesmie prekročiť hodnotu 0,0015 x L. V prepočte na dĺžku 1m to znamená, že nesmie byť prekročená hodnota 3 mm.

Konce rúr pre výmenníky

Konce rúr sú kolmé k pozdĺžnej osi rúry a sú bez otrepov.

Značenie rúr a balíkov rúr

Rúry sú značené nástrekom dohodnutých údajov. Balíky rúr sú značené štítkami s dohodnutými údajmi.

Ochrana povrchu výmenníkových rúr

Vonkajší a vnútorný povrch je chránený ľahkým olejovým náterom. Na základe dohody môže byť chránený ľahko odstrániteľným olejovým náterom len vonkajší povrch. Konce rúr môžu byť uzavreté plastovými zátkami.

Balenie rúr pre výmenníky

Rúry sú obvykle balené do balíkov hexagonálneho prierezu a stiahnuté oceľovou páskou podloženou papierom. Balík je zabalený do PE fólie. Na základe dohody je možné dodávať rúry uložené do drevených bední.

Skúšanie výmenníkových rúr

Mimo predpísaných mechanických skúšok sa každá rúra skúša na nepriepustnosť skúškou vírivými prúdmi. Na základe dohody je možná i skúška vodným pretlakom prípadne skúška ultrazvukom.

Atesty

EN 10204 – 2.2, 3.1 alebo 3.2
ASTM/ASME A450
DIN 50049 – 2.2, 3.1.B
Súvisiace články

rúry oceľové bezšvíkové výmeníkové pre energetické zariadeniarúry oceľové bezšvíkové výmeníkové pre energetické zariadeniarúry oceľové bezšvíkové výmeníkové pre energetické zariadenia