Bezšvíkové oceľové rúry pre tlakové zariadenia, používané pri teplote okolia

Normy, rozmery a druhy ocelí.
Rozmery rúr podľa EN, DIN, BS, NF A, UNI, STN, ČSN a PN-H noriem,
Rozmery rúr podľa GOST a TU noriem,
Rozmery rúr podľa ASME noriem,
Rozmery rúr podľa ASTM noriem,
Rozmery rúr podľa JIS noriem,
Rozmery presných rúr.

Rúry pre tlakové účely nachádzajú uplatnenie vo viacerých oblastiach priemyslu. Možnosti použitia jednotlivých skupín rúr z hľadiska výšky tlaku, výšky teploty a druhu prepravovaného média stanovujú príslušné smernice pre tlakové zariadenia a k nim prislúchajúce normy pre jednotlivé skupiny rúr. Rúry sú dodávané ako valcované za tepla alebo ťahané za studena. Normy, rozmery a druhy ocelí uvádzame v osobitnom prehľade.

Rozmery a tolerancie rúr pre tlakové zariadenia

Rozmery rúr sú v rozsahu od 10,2 mm do 139,7 mm, od priemeru 26,9 mm, s hrúbkou steny od 2,6 mm sa dodávajú ako valcované za tepla. Rúry menších priemerov a hrubostenné rúry väčších priemerov sa dodávajú ako ťahané za studena a sú následne tepelne spracované. Dodávky rúr v tomto stave sa uskutočňujú len na základe dohody pri objednávaní rúr. Rozmery rúr odpovedajú požiadavkam EN 10216-1, DIN 2448, BS 3600, NF A 49-112, NF A 49-210, UNI 7287, STN 42 5715, STN 42 5716, ČSN 425715, ČSN 42 5716, GOST 8732, PN-H 74219, ASTM A53, ASME SA53, JIS G 3454 a JIS G3455. Podrobný prehľad rozmerov je uvedený tabuľkách podľa EN, DIN, BS, NF A, UNI, STN, ČSN a PN-H noriem, GOST a TU noriem, ASME noriem, ASTM noriem, JIS noriem a aj noriem pre presné rúry.

Ocele pre rúry, ktoré sú určené pre tlakové a tepelné zariadenia

Rúry sú vyrábané najmä z nasledovných ocelí, podľa EN 10216-1: P195TR1, P235TR1, P265TR1, P195TR2, P235TR2, P265TR2; podľa STN a ČSN 42 0250: 11 353, 11 453, 11 503, 11 523, 11 550, 11 650, 12 040, 12 050, 12 060 a ASTM A 53: Grade A, Grade B. Ďalšie druhy ocelí podľa DIN 1629, DIN 1630, BS 3601, NFA 49-112, NF A 49-210, UNI 7287, GOST 8731, PN-H74219, JIS G3454 a JIS G3455 a ich chemické zloženie a mechanické vlastnosti sú uvedené v osobitnom prehľade.

Dĺžky rúr pre tlakové zariadenia

Priemer (D) [mm]Stena (t) [mm]Dĺžka (L) [mm]
D < 60,3 5 – 6
D => 60,3 t < 7,15 – 6 alebo 10 – 14
t => 7,15 – 6
Typy dodávaných dĺžok rúr: (a) výrobné, (b) približné ± 500 mm, (c) presné +15 / -0 mm.

Priamosť rúr

Povolená priamosť je stanovená ako 0,0015 násobok (0,0015 x L) celkovej dĺžky rúry, na 1 m je povolená priamosť 3 mm.

Konce rúr pre tlakové zariadenia

Konce rúr sú kolmé k pozdĺžnej osi rúry a sú bez otrepov.

Stav povrchu rúr

Stav rúr zodpovedá požiadavkám príslušných noriem, t.j. rúry sú normalizačne tvárnené alebo po tvárnení za studena normalizačne žíhané. Povrch rúr zodpovedá požiadavkám noriem a spôsobu výroby.

Značenie rúr a balíkov rúr

Rúry do vonkajšieho priemeru 51 mm, môžu byť označené štítkom, upevneným na balíku rúr. Väčšie rúry musia byť označené aspoň na jednom konci rúry potrebnými údajmi.

Ochrana povrchu rúr pre tlakové zariadenia

Spôsob dočasnej ochrany povrchu rúr pre dopravu a skladovanie je potrebné dohodnúť pri objednávaní rúr. Rúry je možné dodávať bez dočasnej konzervácie povrchu alebo s ochranou povrchu dohodnutým konzervačným prostriedkom.

Balenie rúr pre tlakové zariadenia

Rúry sú dodávané v balíkoch s kruhovým alebo šesťuholníkovým priemerom s hmotnosťou 300 – 3500 kg. Rúry sú zviazané oceľovou páskou. Balenie do fólie, juty alebo drevených bední po dohode.

Skúšanie rúr pre tlakové zariadenia

Skupina kvality na TR1 sa obvykle skúša nešpecifikovaným skúšaním. Skupina kvality TR2 sa vždy skúša špecifikovaným skúšaním. Hlavný rozdiel pri povinných skúškach medzi TR1 a TR2 je, že pri kvalite TR2 sa robí skúška rázom v ohybe pri teplote 0°C a ako voliteľná skúška sa pri tejto kvalite môže dohodnúť nedeštruktívna skúška na dôkaz pozdĺžnych vád.

Atesty

Atesty sú vydávané podľa príslušných noriem TDP:
EN 10204, pre EN 10294 - 1 atest 3.1.B, pre EN 10297 - 1 atesty: (a) nešpecifikované skúšanie (len povinné skúšky) 2.2, špecifikované skúšanie – 3.1.B alebo iné druhy atestov podľa dohody (3.1.A, 3.1.C, 3.2)
STN 42 0250, ČSN 42 0250
DIN 50049, 2.2 alebo 3.1.B alebo iný po dohode
Súvisiace články

rúry oceľové bezšvíkové kotlové pre energetické zariadeniarúry oceľové bezšvíkové kotlové pre energetické zariadeniarúry oceľové bezšvíkové kotlové pre energetické zariadenia