Bezšvíkové rúry pre tlakové zariadenia, používané pri nízkych teplotách

Normy, druhy ocelí.
Rozmery podľa EN, DIN, BS, NF A, UNI, STN, ČSN a PN-H noriem,
Rozmery podľa GOST a TU noriem,
Rozmery podľa ANSI noriem,
Rozmery podľa ASME noriem
Rozmery presných rúry.

Rúry pre tlakové zariadenia používané pri nízkych teplotách sa používajú v aparatúrach a zariadeniach pracujúcich pri nízkych teplotách. Charakteristickým znakom ocelí, z ktorých sú tieto rúry vyrobené, je nízka náchylnosť na krehké porušenie pri nízkoteplotnom použití. Rúry z jemnozrných ocelí sú dodávané ako valcované za tepla alebo ťahané za studena. Normy, rozmery a druhy ocelí uvádzame v osobitnom prehľade.

Rozmery a tolerancie rúr pre nízke teploty

Rozmery rúr sú v rozsahu od 10,2 mm do 139,7 mm, od priemeru 26,9 mm s hrúbkou steny od 2,6 mm sa dodávajú ako valcované za tepla. Rúry menších priemerov a hrubostenné rúry väčších priemerov sa dodávajú ako ťahané za studena a sú následne tepelne spracované. Dodávky rúr v tomto stave sa uskutočňujú len na základe dohody pri objednávaní rúr. Na základe dohody je tiež možné dodávať rúry pre použitie pri nízkych teplotách podľa rozmerových noriem pre presné rúry. Rozmery rúr odpovedajú požiadavkám EN 10216-4, DIN 2448, BS 3600, NF A 49-215, UNI 4991, STN 42 5715, STN 42 5716, STN 42 6710, STN 42 6711, ČSN 425715, ČSN 42 5716, ČSN 42 6710, ČSN 42 6711, ANSI B36.10, ASME B36.10, ASTM A334, Podrobný prehľad rozmerov je uvedený v tabuľkách podľa EN, DIN, BS, NF A, UNI, STN, ČSN a PN-H noriem, GOST a TU noriem, ANSI noriem, ASME noriem a noriem pre presné rúry

Ocele pre rúry pre nízke teploty

Rúry sú vyrábané najmä z viacerých ocelí. Napríklad podľa EN 10216-4: P215NL, P265NL; podľa STN a ČSN 42 0165: 11 369, 11 419, 11 448, 11 449, 11 503; podľa A333 (SA333): Grade 1, Grade 3, Grade 6. Grade 7. Ďalšie druhy ocelí podľa DIN 17173, BS 3603, NF A 49-215 a UNI 5949, a ich chemické zloženie a mechanické vlastnosti sú uvedené v osobitnom prehľade.

Dĺžky rúr pre nízke teploty

Priemer (D) [mm]Stena (t) [mm]Dĺžka (L) [m]
D < 60,3 5 – 6
D => 60,3 t < 7,15 – 6 alebo 10 – 14
t => 7,15 – 6
Typy dodávaných dĺžok rúr: (a) výrobné, (b) približné ± 500 mm, (c) presné +15 / -0 mm.

Priamosť rúr pre nízke teploty

Odchýlka priamosti pre celú dĺžku rúry L nesmie prekročiť hodnotu 0,0015 x L. V prepočte na dĺžku 1m nesmie prekročiť 3 mm.

Konce rúr pre nízke teploty

Konce rúr sú kolmé k pozdĺžnej osi rúry a sú bez otrepov.

Stav povrchu rúr pre nízke teploty

Stav rúr zodpovedá požiadavkám príslušných noriem, tepelnému spracovaniu, spôsobu výroby rúr a chemickému zloženiu ocelí.

Značenie rúr a balíkov rúr

Rúry do vonkajšieho priemeru 51 mm sú označené štítkom, upevneným na balíku rúr. Väčšie rúry sú označené aspoň na jednom konci rúry potrebnými údajmi.

Ochrana povrchu rúr pre nízke teploty

Spôsob dočasnej ochrany povrchu rúr pre dopravu a skladovanie je potrebné dohodnúť pri objednávaní rúr. Rúry je možné dodávať bez dočasnej konzervácie povrchu alebo s ochranou povrchu dohodnutým konzervačným prostriedkom.

Balenie rúr pre nízke teploty

Rúry sú dodávané v balíkoch s kruhovým alebo šesťuholníkovým priemerom s hmotnosťou 300 – 3500 kg. Rúry sú zviazané oceľovou páskou. Balenie do fólie, juty alebo drevených bední po dohode.

Skúšanie rúr pre nízke teploty

Rúry môžu byť skúšané podľa skúšobnej kategórie 1 (bez ultrazvuku) alebo podľa skúšobnej kategórie 2 ( s ultrazvukom).
Súvisiace články

rúry oceľové bezšvíkové - súčasť izolovaných potrubírúry oceľové bezšvíkové - súčasť izolovaných potrubírúry oceľové bezšvíkové - súčasť izolovaných potrubí