Bezšvíkové rúry pre tlakové zariadenia z jemnozrnných ocelí

Normy a druhy ocelí,
Rozmery podľa EN noriem,
Rozmery podľa GOST a TU noriem,
Rozmery presných rúry.

Rúry pre tlakové účely a tepelné zariadenia z jemnozrných ocelí s veľkosťou feritického zrna 6 a jemnejšou sa používajú v oblastiach, kde je potrebné zaručiť požadované hodnoty vrubovej húževnatosti ocele. Rúry sa používajú na súčasti energetických zariadení ako sú kotly, prehrievače pary, parné potrubia a podobne. Rúry z jemnozrných ocelí sú dodávané ako valcované za tepla alebo ťahané za studena. Normy, rozmery a druhy ocelí uvádzame v osobitnom prehľade.

Rozmery a tolerancie rúr z jemnozrných ocelí

Rozmery rúr sú v rozsahu od 10,2 mm do 139,7 mm. Rúry od priemeru 26,9 mm s hrúbkou steny od 2,6 mm sa dodávajú ako valcované za tepla. Rúry menších priemerov a hrubostenné rúry väčších priemerov sa dodávajú ako ťahané za studena a sú následne tepelne spracované. Dodávky rúr v tomto stave sa uskutočňujú len na základe dohody pri objednávaní rúr. Rozmery rúr odpovedajú požiadavkám EN 10216-3, DIN 2448 po dohode aj EN 10305-1 alebo DIN 2391-1. Podrobný prehľad rozmerov je uvedený v tabuľkách podľa EN noriem, GOST a TU noriem, a noriem pre presné rúry.

Porovnanie ocelí podľa noriem DIN a EN:
Jemnozrnné ocele sú dodávané v 4 radoch (akostiach)
RADA
DIN 17179
EN 10216 - 3
označenie
ocele
označenie
ocele
Základná
StE
255, 285, 355, 420, 460
P-N
355, 460
Vysokoteplotná
WstE
255, 285, 355, 420, 460
P-NH
355, 460
Nízkoteplotná
TstE
255, 285, 355, 420, 460
P-NL1
275, 355, 460
Nízkoteplotná zvláštna
EStE
255, 285, 355, 420, 460
P-NL2
275, 355, 460
Poznámka: oceľ v stave Q – zušľachtenom nie sú v prehľade uvedené.

Význam symbolov v značkách ocelí podľa EN:
P – ocele pre tlakové účely
355 – minimálna medza klzu v N/mm2
N – normalizačne žíhané alebo normalizačne tvárnené
H – ocele pre vysoké teploty
L1 – ocele pre nízke teploty
L2 – zvláštna rada ocelí pre nízke teploty

Ocele pre rúry z jemnozrných ocelí

Rúry sú vyrábané najmä z týchto ocelí, podľa EN 10216-3: P355N, P460N, P355NH, P460NH, P275NL1, P355NL1, P460NL1, P275NL2, P355NL2, P460NL2. Ďalšie druhy ocelí podľa DIN 17179 a ich chemické zloženie a mechanické vlastnosti sú uvedené v osobitnom prehľade.

Dĺžky rúr z jemnozrných ocelí

Priemer (D) [mm]Stena (t) [mm]Dĺžka (L) [m]
D < 60,3 5 – 6
D => 60,3 t < 7,15 – 6 alebo 10 – 14
t => 7,15 – 6
Typy dodávaných dĺžok rúr: (a) výrobné, (b) približné ± 500 mm, (c) presné +15 / -0 mm.

Priamosť rúr pre tlakové účely z jemnozrných ocelí

Odchýlka priamosti pre celú dĺžku rúry L nesmie prekročiť hodnotu 0,0015 x L. V prepočte na dĺžku 1m nesmie prekročiť 3 mm.

Konce rúr z jemnozrných ocelí

Konce rúr sú kolmé k pozdĺžnej osi rúry a sú bez otrepov.

Značenie rúr a balíkov rúr

Rúry do vonkajšieho priemeru 51 mm sú označené štítkom, upevneným na balíku rúr. Väčšie rúry sú označené aspoň na jednom konci rúry potrebnými údajmi.

Ochrana povrchu rúr

Spôsob dočasnej ochrany povrchu rúr pre dopravu a skladovanie je potrebné dohodnúť pri objednávaní rúr. Rúry je možné dodávať bez dočasnej konzervácie povrchu alebo s ochranou povrchu dohodnutým konzervačným prostriedkom.

Balenie rúr z jemnozrných ocelí

Rúry sú dodávané v balíkoch s kruhovým alebo šesťuholníkovým priemerom s hmotnosťou 300 – 3500 kg. Rúry sú zviazané oceľovou páskou. Balenie do fólie, juty alebo drevených bední po dohode.

Skúšanie rúr z jemnozrných ocelí

Rúry môžu byť skúšané podľa skúšobnej kategórie 1 (bez ultrazvuku) alebo podľa skúšobnej kategórie 2 ( s ultrazvukom).
Súvisiace články

rúry oceľové bezšvíkové výmeníkové pre energetické zariadeniarúry oceľové bezšvíkové výmeníkové pre energetické zariadeniarúry oceľové bezšvíkové výmeníkové pre energetické zariadenia