Kotlové rúry - rúry pre zvýšené teploty

Normy a druhy ocelí,
Rozmery rúr podľa EN, DIN, BS, NF A, UNI, STN, ČSN a PN-H noriem,
Rozmery rúr podľa GOST a TU noriem,
Rozmery rúr podľa ASME noriem,
Rozmery rúr podľa ASTM noriem,
Rozmery rúr podľa JIS noriem,
Rozmery presných rúr.


Kotlové rúry sú vyrábané zo žiarupevných uhlíkových a nízkolegovaných ocelí, ktoré znášajú zaťaženie pri vysokých tlakoch a teplotách. Kotlové rúry sa používajú na súčasti energetických zariadení ako sú kotly, prehrievače pary, parné potrubia a podobne. Rúry sú dodávané ako valcované za tepla alebo ťahané za studena. Normy, rozmery a druhy ocelí uvádzame v osobitnom prehľade.


Rozmery a tolerancie kotlových rúr

Rozmery rúr sú v rozsahu od 10,2 mm do 139,7 mm, od priemeru 26,9 mm s hrúbkou steny od 2,6 mm sa dodávajú ako valcované za tepla. Rúry menších priemerov a hrubostenné rúry väčších priemerov sa dodávajú ako ťahané za studena a sú následne tepelne spracované. Dodávky rúr v tomto stave sa uskutočňujú len na základe dohody pri objednávaní rúr. Na základe dohody je tiež možné dodávať kotlové rúry s rozmermi a toleranciami podľa rozmerových noriem pre presné rúry. Rozmery rúr odpovedajú požiadavkám EN 10216-2, DIN 2448, BS 3059-1, BS 3059-2, BS 3602-1, BS 3604-1, NF A 49-211, NF A 49-213, UNI 4991, STN 42 5715, STN 42 5716, ČSN 425715, ČSN 42 5716, GOST 8732, PN-H 74252, ANSI B36.10, ASME B36.10. Podrobný prehľad rozmerov je uvedený v tabuľkách podľa EN, DIN, BS, NF A, UNI, STN, ČSN a PN-H noriem, GOST a TU noriem, ANSI noriem, ASME noriem a noriem pre presné rúry.

Ocele pre kotlové rúry

Rúry sú vyrábané z nasledujúcich ocelí, podľa EN 10216-2: P195GH, P235GH, P265GH, 16Mo3, 14MoV6-2, 14MoV6-3, 10CrMo5-5, 13CrMo4-5, 10CrMo9-10, 11CrMo9-10, 25CrMo4, T2, T24, T5,T91; podľa STN a ČSN 42 0251: 11 368, 11 418, 12 021, 12 022, 12 025, 15 020, 15 121, 15 128, 15 313 a ASTM A 106: Grade A, Grade B, Grade C. Ďalšie druhy ocelí podľa DIN 17175, BS 3059-1, BS 3059-2, BS 3602-1, BS 3604-1, NFA 49-211, NF A 49-213, UNI 5462, GOST 8731, GOST 4543, GOST 20072 a PN-H 74252 a ich chemické zloženie a mechanické vlastnosti sú uvedené v osobitnom prehľade.

Dĺžky kotlových rúr

Priemer (D) [mm]Stena (t) [mm]Dĺžka (L) [m]
D < 60,3 5 – 6
D => 60,3 t < 7,15 – 6 alebo 10 – 14 po dohode 22,4
t => 7,15 – 6
Typy dodávaných dĺžok rúr: (a) výrobné, (b) približné ± 500 mm, (c) presné +15 / -0 mm.

Priamosť kotlových rúr

Odchýlka priamosti pre celú dĺžku rúry L nesmie prekročiť hodnotu 0,0015 x L. V prepočte na dĺžku 1m nesmie prekročiť 3 mm.

Konce kotlových rúr

Konce rúr sú kolmé k pozdĺžnej osi rúry a sú bez otrepov.

Stav povrchu kotlových rúr

Stav rúr zodpovedá požiadavkám príslušných noriem, tepelné spracovanie spôsobu výroby rúr a chemickému zloženiu ocelí.

Značenie rúr a balíkov rúr

Rúry do vonkajšieho priemeru 51 mm sú označené štítkom, upevneným na balíku rúr. Väčšie rúry sú označené aspoň na jednom konci rúry potrebnými údajmi.

Ochrana povrchu kotlových rúr

Spôsob dočasnej ochrany povrchu rúr pre dopravu a skladovanie je potrebné dohodnúť pri objednávaní rúr. Rúry je možné dodávať bez dočasnej konzervácie povrchu alebo s ochranou povrchu dohodnutým konzervačným prostriedkom.

Balenie kotlových rúr

Rúry sú dodávané v balíkoch s kruhovým alebo šesťuholníkovým priemerom s hmotnosťou 300 – 3500 kg. Rúry sú zviazané oceľovou páskou. Balenie do fólie, juty alebo drevených bední je možné po dohode.

Skúšanie kotlových rúr

Kotlové rúry sa skúšajú len špecifikovaným skúšaním.
Porovnanie skúšania podľa DIN 17175 a EN 10216 – 2:
DIN - stupeň akosti I
EN - skúšobná trieda
bez ultrazvuku
I
TC1
s ultrazvukom
III
TC2

Nelegované ocele – stupeň I alebo III, trieda TC1 alebo TC2;
Legované ocele – stupeň III, trieda TC2
Presný zoznam povinných a voliteľných skúšok je uvedený v normách.

Skupina kvality na TR1 sa obvykle skúša nešpecifikovaným skúšaním. Skupina kvality TR2 sa vždy skúša špecifikovaným skúšaním. Hlavný rozdiel pri povinných skúškach medzi TR1 a TR2 je, že pri kvalite TR2 sa robí skúška rázom v ohybe pri teplote 0°C a ako voliteľná skúška sa pri tejto kvalite môže dohodnúť nedeštruktívna skúška na dôkaz pozdĺžnych vád.

Atesty

Atesty sú vydávané podľa príslušných noriem TDP:
EN 10204 – 3.1 alebo 3.2
STN, ČSN 42 0251
ASTM A450, A530
DIN 50049 3.1.B
Súvisiace články

rúry oceľové bezšvíkové kotlové pre energetické zariadeniarúry oceľové bezšvíkové kotlové pre energetické zariadeniarúry oceľové bezšvíkové kotlové pre energetické zariadenia