Rúry pre mechanické obrábanie, časti strojov a všeobecné použitie

Normy, rozmery a druhy ocelí sú uvedené v osobitnom prehľade,
Rozmery rúr podľa EN, DIN, BS, NF A, UNI, STN, ČSN a PN-H noriem,
Rozmery rúr podľa GOST a TU noriem,
Rozmery rúr podľa ASME noriem,
Rozmery rúr podľa ASTM noriem,
Rozmery rúr podľa JIS noriem.

Rúry pre mechanické obrábanie a časti strojov sa používajú na výrobu rôznych druhov strojných súčastí a súčasne nachádzajú uplatnenie v mnohých ďalších priemyselných oblastiach. Rúry sú vyrábané valcovaním za tepla. Normy, rozmery a druhy ocelí sú uvedené v osobitnom prehľade. Hrubostenné rúry, ktoré sú vyrábané ťahaním za studena, podľa rozmerových noriem pre presné rúry sú zaradené do časti presné oceľové bezšvíkové rúry.

Rozmery a tolerancie rúr pre mechanické obrábanie

Rozmery rúr pre mechanické obrábanie sa pohybujú v rozsahu medzi 10,2 mm až 139,7 mm. Rozmery rúr odpovedajú požiadavkám EN 10294-1, EN 10297-1, EN 10305-1, DIN 2448, BS 6323/3, NF A 49-311, UNI 4991, UNI 7729, STN 42 5715, STN 42 5716, ČSN 425715, ČSN 42 5716, GOST 8732, PN-H 74219, ASTM A 53, ASTM A 519 a JIS G 3445. Podrobný prehľad rozmerov je uvedený v tabuľkách podľa EN, DIN, BS, NF A, UNI, STN, ČSN a PN-H noriem, GOST a TU noriem, ASME noriem, ASTM noriem a JIS noriem. Spôsob výroby rúr - valcovanie za tepla alebo tvárnenie za studena (mimo vlastných presných rúr), závisí od noriem, rozmerov rúr a od dohody pri objednávaní rúr. Tolerancie rúr spĺňajú požiadavky príslušných noriem. Orientačné údaje sú uvedené pri rozmerových tabuľkách. Tolerancie rúr pre mechanické obrábanie zodpovedajú stavu po výrobe rúr.

Hrubostenné rúry, ktoré sú určené pre mechanické obrábanie

Rúry sú vyrábané z nasledujúcich ocelí, podľa EN 10294-1: E355, E355J2, E420J2, E470, 20MnV6; ASTM A 53: Grade A, Grade B a podľa STN a ČSN 42 0250: 11 353, 11 453, 11 503, 11 523, 11 550, 11 650, 12 040, 12 050, 12 060. Ďalšie druhy ocelí podľa EN 10 297-1, EN 10083, EN 10084, DIN 1629, DIN 1630, DIN 17 200. DIN 17 204, DIN 17 210, BS 6323/1,3, NFA 49-311, NF A 49-312, UNI 663, UNI 7729, GOST 8731 a JIS G3445 a ich chemické zloženie a mechanické vlastnosti sú uvedené v osobitnom prehľade.

Dĺžky rúr pre mechanické obrábanie

Rúry sa obvykle dodávajú vo výrobných dĺžkach (5 - 6 m). Presné dĺžky je možné dodávať na základe dohody.

Priamosť rúr

1,5 x 1000 je povolená priamosť pre rúry do priemeru 33,7 mm, ktoré sú určené pre výrobu častí strojov. Pri rúrach pre mechanické obrábanie je povolená priamosť 1 : 1000, t.j. 0,001 x L.

Konce rúr

Konce rúr sú kolmé k pozdĺžnej osi rúry a sú bez otrepov.

Stav dodávky rúr určených pre mechanické obrábanie a častí strojov

Za tepla valcované rúry z uhlíkových ocelí nie sú ďalej tepelne spracovávané a ich stav zodpovedá stavu normalizovane žíhané. Rúry ťahané za studena sú po tvárnení tepelne spracované tak, aby sa splnili požiadavky príslušných noriem na stav dodávky a na mechanické hodnoty. Vonkajší a vnútorný povrch rúr zodpovedá spôsobu výroby.

Značenie rúr a balíkov rúr

Rúry pre časti strojov alebo pre mechanické obrábanie sú značené podľa požiadaviek príslušných noriem a podľa dohody pri objednávaní rúr a môžu byť: (a) bez označenia, (b) označené farebnými pásmi na rúrach (balíkoch rúr), (c) označené nástrekom znaku bielou alebo čiernou farbou systémom InkJet (d) označené razením údajov (toto platí pre D > 22 mm a T > 2,3 mm). Balíky rúr sú značené jedným alebo viacerými štítkami s požadovanými údajmi.

Ochrana povrchu rúr

Spôsob dočasnej ochrany povrchu rúr pre dopravu a skladovanie je potrebné dohodnúť pri objednávaní rúr. Rúry je možné dodávať bez dočasnej konzervácie povrchu alebo s ochranou povrchu dohodnutým konzervačným prostriedkom.

Balenie rúr pre mechanické obrábanie a častí strojov

Rúry sú dodávané v balíkoch s kruhovým alebo šesťuholníkovým prierezom s hmotnosťou 300 – 3 500 kg. Rúry sú zviazané oceľovou páskou. Je možné dohodnúť balenie do fólie, juty alebo do drevených bední.

Skúšanie rúr

Rúry podľa EN 10294 – 1 sa skúšajú špecifikovaným skúšaním a to : tavebná analýza, ťahová a vrubová húževnatosť (ak je skúška uskutočniteľná), kontrola rozmerov, vizuálna kontrola, podľa EN 10297 – 1 sa môže jednať o (a) nešpecifikované skúšanie pre ocele skupiny 2.1.1 ak sa voľbou nedohodne špecifikované skúšanie alebo (b) sa robí špecifikované skúšanie pre ostatné druhy ocelí. Povinné skúšky pre nešpecifikované skúšanie sú v zhode s EN 10294-1, voliteľné skúšky sú uvedené v norme.

Atesty

Atesty sú vydávané podľa príslušných noriem TDP:
EN 10204, pre EN 10294 - 1 atest 3.1.B, pre EN 10297 - 1 atesty: (a) nešpecifikované skúšanie 2.1 a 2.2, špecifikované skúšanie – 3.1.B alebo iné

rúry oceľové bezšvíkové hydraulické súčasti strojných mechanizmovrúry oceľové bezšvíkové - polotovar pre hydraulické banské výstuhyrúry oceľové bezšvíkové pre hydraulické valce